Žádost o uplatnění kódu

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Jméno/příjmení, nebo název společnosti.)
(Na tento email Vám přijde email s výpisem.)
(Na toto číslo Vám přijde heslo, které budete potřebovat k otevření výpisu. Vyplňte 9 číslic bez předvolby +420.)

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

  1. Výpisy prostřednictvím internetového rozhraní poskytuje SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, dále jen „SOLUS“.
  2. Výpis prostřednictvím internetového rozhraní je poskytován pouze osobám, které se prokáží jednorázovým kódem vydaným Společností pro informační databáze, a.s.
  3. Při zadání kódu uplatnitel (subjekt údajů nebo jeho zmocněnec) uvede svou totožnost, elektronickou adresu a telefonní číslo. Totožnost nemusí být uvedena v případě, že je uplatnitelem sám subjekt údajů.
  4. SOLUS je oprávněn v případě obavy ze zneužití jednorázového identifikačního kódu pozastavit nebo odmítnout poskytnutí výpisu.
  5. SOLUS je oprávněn požadovat náhradu nákladů za poskytnutí výpisu. Pro výpisy realizované prostřednictvím jednorázového kódu není náhrada vyžadována. Toto zvýhodnění je SOLUS oprávněn odvolat, pro jednorázové kódy vydané před odvoláním však toto zvýhodnění platí po celou dobu platnosti jednorázového kódu.
  6. Poskytnutí osobních údajů pro účely vystavení výpisu je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nelze výpis poskytnout. SOLUS bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci žádosti o vystavení výpisu za účelem poskytnutí výpisu a dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů SOLUS, a to po dobu tří let od poskytnutí výpisu.
Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

Žádost o uplatnění kódu bude vyřízena v pracovní době do dvou hodin od odeslání žádosti. E-mail s odpovědí bude obsahovat zaheslované přílohy. Heslo k přílohám přijde v SMS na číslo mobilního telefonu ze žádosti. Přílohy e-mailu tvoří dopis, který obsahuje informace o subjektu nebo osobě, na kterou se výpis váže, celkovou dlužnou částku po splatnosti a počet společností, které evidují dluh po splatnosti. Přílohy dopisů obsahují detailní rozpis záznamů z registrů.