Jednorázový on-line výpis

Služba Jednorázový on-line výpis z negativních registrů umožňuje získat online výpis z Registru FO a Registru IČ na Váš email.  Základem jsou jednorázové kódy, které uplatníte na webu.

Fyzická osoba a fyzická osoba podnikatel

Cena jednoho jednorázového kódu je 200 Kč, cena tří jednorázových kódů je 400 Kč.

Kódy Vám doručíme na Váš email následující pracovní den po obdržení platby. Pokud budete chtít zaslat kódy poštou, pak kódy odesíláme následující pracovní den po obdržení platby

Po vyplnění žádosti o kód doručený e-mailem pošlete platbu ze svého internetového bankovnictví (z důvodu ověření totožnosti žadatele musí být účet u vaší banky veden na Vaše jméno, platby z účtů vedených na jiné jméno než je jméno v žádosti NEAKCEPTUJEME).

Pokud si vyberete doručení poštou, pak akceptujeme platby z libovolného účtu i přímým vkladem na účet.

Platby ze zahraničí neakceptujeme.

Číslo účtu k úhradě žádosti a variabilní symbol Vám zašleme na Vaší emailovou adresu po odeslání elektronické žádosti.

Po obdržení Vaší platby bude následovat ověřovací telefonát od Klientského servisu sdružení SOLUS. Až na základě ověřovacího telefonátu Vám bude odeslán Vámi požadovaný počet kódů. V případě nezastižení při ověřovacím telefonátu Vám pošleme informační SMS, že jsme se pokusili Vám dovolat.

Fyzická osoba obdrží výpis z Registru FO a fyzická osoba podnikající obdrží výpis z Registru FO a Registru IČ.

Právnická osoba

 

Cena jednoho jednorázového kódu je 200 Kč, cena tří jednorázových kódů je 400 Kč.

Kódy odesíláme právnickým osobám pouze poštou a to poštou doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta následující pracovní den po obdržení platby.

Úhradu je možné provést z libovolného účtu nebo přímým vkladem na účet.

Po obdržení platby bude žádost zpracována a odeslaná formou doporučeného dopisu výhradně do vlastních rukou adresáta na adresu uvedenou v žádosti.

Právnická osoba obdrží výpis z Registru IČ.

 

 

Jednorázový kód

Co je služba Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Služba Jednorázový on-line výpis z negativních registrů umožňuje získat okamžitě on-line výpis z Registru FO a Registru IČ. Základem jsou jednorázové kódy, které uplatníte na webu solus.cz a obratem získáte Vy nebo Vámi zmocněná osoba aktuální výpis do e-mailové schránky. Jednorázové kódy můžete získat na základě objednávky. Jedná se o nadstandardní službu nad rámec Vašeho zákonného práva na přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Jak získat kódy pro službu Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Prostřednictvím formuláře zašlete objednávku, na základě které získáte jednorázové kódy pro online výpis z registrů SOLUS. Ve formuláři je potřeba vyplnit povinné údaje označené hvězdičkou. Máte na výběr doručení kódů (1.) elektronicky do Vaší e-mailové schránky nebo (2.) poštou doporučeně do vlastních rukou.

Dále je potřeba zvolit počet kódů, které si přejete objednat. Aby mohla být žádost odeslána je potřeba potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Po odeslání žádosti se Vám zobrazí na obrazovce platební údaje (včetně variabilního symbolu) a zároveň Vám budou odeslány na Váš e-mail.

Objednávku uhradíte buď:

  1. převodem z účtu, který je vedený na Vaše jméno (jméno žadatele), v případě že si přejete kódy doručit do Vaší e-mailové schránky
  2. převodem z libovolného účtu nebo přímým vkladem na náš účet, v případě že si chcete nechat doručit kódy poštou doporučeně do vlastních rukou.

Po zpracování platby:

  1. proběhne ověřovací hovor pro ověření totožnosti žadatele a zároveň ověření telefonního čísla, na které bude zasláno heslo k otevření přílohy e-mailu a ověření e-mailové adresy, na kterou bude zaslán e-mail s kódy. Po úspěšném ověřovacím telefonátu budou odeslány objednané kódy
  2. proběhne generování kódů a odeslání poštou doporučeně do vlastních rukou žadatele.

Jaké informace obsahuje výpis ze služby Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Samotný výpis se skládá z dopisu a příloh. Dopis obsahuje informaci o subjektu výpisu údajů, tedy k jaké osobě se výpis váže, součet dlužných částek po splatnosti a počet společností, které evidují dluh po splatnosti.

Jak mám číst informace obsažené ve výpisu?

Pokud nebyl v registru nalezen žádný záznam, pak v dopise naleznete následující údaje:

souhrn bez záznamu pro fyzickou osobu podnikatelesouhrn bez záznamu pro fyzickou osobu podnikatele

detail bez záznamu Registr IČdetail bez záznamu Registr IČ

Pokud byl v registru nalezen záznam s dluhem po splatnosti pak bude záznam v dopise vypadat např. takto:

souhrn s dluhem po splatnosti pro fyzickou osobusouhrn s dluhem po splatnosti pro fyzickou osobu

V příloze pak např.:

detail s dluhem po splatnosti Registr FOdetail s dluhem po splatnosti Registr FO


Pokud byl v registru nalezen záznam se zaplaceným dluhem po splatnosti pak bude záznam v dopise vypadat např. takto:

sumář zaplaceno pro fyzickou osobusumář zaplaceno pro fyzickou osobu

V příloze pak např.:

detail zaplaceno Registr FOdetail zaplaceno Registr FO

Součástí detailního přehledu je i datum úhrady, od kterého běží lhůta pro výmaz.

Jak vypadá jednorázový kód pro službu Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Jednorázový kód je ve tvaru:

ČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENA.

Tedy například:

Kód je platný 13 měsíců, datum konce platnosti je uvedeno na listu s kódem.

Kód je jednorázový a jde tedy využít pouze jednou.

Proč si nemohu nechat poslat kódy na email když nemám vlastní účet?

Platba z vlastního účtu slouží jako jedno z opatření na ověření totožnosti žadatele. Pokud neověříme totožnost žadatele pomocí jména z příchozí platby a následným telefonátem, pak nelze zaslat kódy e-mailem. Zde zbývá možnost nechat si poslat kódy poštou doporučeně do vlastních rukou, kde ověří totožnost žadatele poštovní doručovatel.

Jak dlouho trvá doručení jednorázových kódů?

Doručení trvá zpravidla 2-3 pracovní dny. Druhý pracovní den od obdržení platby za kódy se odesílají e-mailem i poštou.

Jak dlouho trvá doručení výpisu po uplatnění kódu?

Žádost o uplatnění kódu bude vyřízena v pracovní době do dvou hodin od odeslání žádosti

Jak jsou kódy a výpisy pro službu Jednorázový on-line výpis z negativních registrů zabezpečeny?

Kódy i výpisy na základě uplatnění kódu jsou na email doručeny v zaheslované podobě. Heslo ke kódu, dopisu a přílohám přijde prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které nám bylo udáno v rámci žádosti. Heslo je vždy šest velkých písmen, tedy například: NCBRNX.

Pdf s kódy nebo výpisem se mi nezobrazuje správně, co mám dělat?

Soubory s odpovědí jsou ve formátu .pdf a doporučujeme jej otevírat v osobním počítači s nainstalovaným programem Adobe Acrobat Reader (ke stažení bezplatně zde).