Žádost o papírový výpis

Elektronický formulář žádostio výpis PO, FOP, FO

Formuláře slouží pro objednání výpisů z registrů SOLUS.

Formulář FO a FOP je určen pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele a formulář PO je určen pro právnické osoby.

Cena výpisu je 209 Kč.

  • Pro fyzickou osobu obsahuje výpis informace z Registru FO a Pozitivního registru.
  • Pro fyzickou osobu podnikatele obsahuje výpis informace z Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru.
  • Pro právnickou osobu obsahuje výpis informace z Registru IČ a Pozitivního registru.

Po uhrazení objednávky převodem z účtu nebo přímým vkladem na účet bude dopis odeslán doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Papírový formulář žádostio výpis PO, FOP, FO

Formuláře slouží pro objednání výpisů z registrů SOLUS.

Formulář FO a FOP je určen pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele a formulář PO je určen pro právnické osoby.

Cena výpisu je 241 Kč.

  • Pro fyzickou osobu obsahuje výpis informace z Registru FO a Pozitivního registru.
  • Pro fyzickou osobu podnikatele obsahuje výpis informace z Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru.
  • Pro právnickou osobu obsahuje výpis informace z Registru IČ a Pozitivního registru.

Vyplněný a podepsaný papírový formulář je nutné zaslat poštou na adresu Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.

Odpověď bude zaslána na dobírku do vlastních rukou výhradně jen adresáta.