6 % dospělých občanů ČR má dluh po splatnosti v negativním registru SOLUS, další vývoj platební morálky ovlivní rychlost restartu české ekonomiky

Praha, 16. dubna 2020

V negativním Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci března zapsáno 560 tisíc osob s dluhem po splatnosti. Je to o 35 tisíc osob méně, než na konci března 2019. Zatímco v okrese Žďár nad Sázavou má záznam v registru jen 3,37 procenta obyvatel starších 18 let, v okrese Most je to téměř 15 procent občanů.

Ještě v roce 2013 bylo zapsáno v negativním registru SOLUS více než 1 milion občanů s neuhrazeným závazkem po splatnosti. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2020 to bylo jen něco málo přes polovinu. Činnost sdružení SOLUS motivuje dlužníky, aby své závazky po splatnosti uhradili. Odpovědné společnosti, které jsou členy sdružení SOLUS, jim totiž až na výjimky nemohou v souladu s odpovědným posouzením úvěruschopnosti poskytnout novou službu v okamžiku, kdy již neplní své jiné smluvní závazky.

Motorem pozitivního vývoje, tedy postupné úhrady historických dluhů po splatnosti ze strany spotřebitelů, byla v době ekonomické konjunktury zejména chuť spotřebitelů čerpat nové služby. S tím souvisí nutnost vyřešit historické závazky po splatnosti,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak rychle dokáže česká ekonomika znovu nastartovat po skončení současných opatření. Zatímco nejbližší měsíce díky možnosti odkladu splátek pravděpodobně nepřinesou masivní zápisy nových dlužníků do registrů, na konci roku bude skutečně záležet na tom, jaká bude ekonomická síla obyvatel a jejich schopnost splácet závazky přijaté v době ekonomického růstu,“ doplnil Jan Stopka.

Sdružení SOLUS již v polovině března upozornilo, že klientům, kteří se řádně dohodnou se svým věřitelem na odkladu úhrady splatných závazků v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, nehrozí zápis do negativních registrů sdružení SOLUS. Této možnosti by však podle litery zákona měli využít pouze klienti, kteří jsou skutečně pandemií postiženi.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajíchKe konci března evidovalo sdružení SOLUS v největším registru dlužníků v Česku závazek po splatnosti u 6,3 % dospělých občanů ČR (oproti 6,73% ke konci března 2019). Celkový závazek po splatnosti evidovaný u těchto spotřebitelů takřka 48,2 miliardy Kč (oproti 48,1 mld. Kč ke konci března 2020).

SOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

 

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz