Čtyřicátým členem sdružení SOLUS se stala Česká pojišťovna, do činnosti sdružení se tak zapojuje již sedmý sektor

Praha, 30. října 2012

Česká pojišťovna se stala 40. členem sdružení SOLUS. Zapojení největší pojišťovny na českém trhu do činnosti sdružení je dalším milníkem v historii jeho činnosti. V rámci sdružení SOLUS nyní spolupracují společnosti ze sedmi tržních sektorů: nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributoři energií, stavební spořitelny, obchodní řetězec a nově také pojišťovna.

„Cílem spolupráce České pojišťovny se sdružením SOLUS je nadále zlepšovat kvalitu služeb pro koncového klienta díky schopnosti vybírat kvalitní a spolehlivé pojišťovací zprostředkovatele. Kromě sektorového řešení České asociace pojišťoven, které již Česká pojišťovna využívá, chceme těžit z výhod multisektorového řešení, které nabízí sdružení SOLUS,“ říká JUDr. Jaromír Kaděra, ředitel odboru vyšetřování a vnitřní bezpečnosti České pojišťovny.

„Zapojení České pojišťovny do činnosti sdružení SOLUS si velmi vážíme a je logickým vyústěním naší dlouhodobé snahy o vytvoření nezastupitelného nástroje pro řízení rizik u poskytovaných služeb v rámci jednotlivých ekonomických sektorů. Je přínosem nejen pro současné členy, ale zároveň inspirací pro další pojišťovny, aby se do činnosti sdružení SOLUS také zapojily. S ohledem na probíhající jednání očekáváme, že se tak stane v horizontu příštích několika měsíců,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V rámci sdružení SOLUS spolupracují členské společnosti již od roku 1999 při prevenci předlužování klientů, při omezování růstu počtu dlužníků v prodlení a při zvyšování vymahatelnosti dluhů po splatnosti. Sdílení zkušeností napříč ekonomickými sektory pomáhá zvyšovat efektivitu spolupráce a významně zvyšuje přidanou hodnotu registrů SOLUS.

Registr třetích stran SOLUS (R3S) přispívá ke kultivaci trhu zprostředkovatelů služeb a rovněž k omezení nejrůznějších objektivně nežádoucích praktik či zvyklostí při uzavírání smluv, které v některých případech mohou vážně poškozovat klienta nebo členské společnosti. V rámci Registru třetích stran si mohou členské společnosti navzájem vyměňovat informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů, dealerů, subdealerů a dalších), se kterými aktuálně spolupracují či spolupracovaly.

Aktuální seznam členských společností sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách sdružení SOLUS – Členské společnosti.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz