Komerční banka je novým členem sdružení SOLUS

Praha, 12. prosince 2006

Komerční banka se stala dalším členem sdružení SOLUS. Je tak již pátou bankou a zároveň jedenadvacátým členem, který se svým členstvím ve sdružení SOLUS bude podílet na prevenci předlužování v České republice.

Členstvím KB se klientské portfolio sdružení SOLUS rozšířilo na celkový počet 21 členů napříč různými odvětvími podnikání. Vedle poměrně silných bankovních i nebankovních finančních institucí jsou členy sdružení SOLUS například společnosti z oblasti energetiky, telekomunikací či poskytovatelů satelitní a kabelové televize a Internetu.

„Jsme velmi rádi, že můžeme mezi našimi členy, vedle ČSOB, eBanky, HVB Bank Czech Republic a Raiffeisenbank, přivítat další významný bankovní dům, jakým je Komerční banka,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. „Vzhledem k dalším probíhajícím jednáním, rozšiřování členské základny o instituce z oblasti bankovního sektoru, určitě ještě nekončí,“ doplnil Jan Stopka.

„V době silně narůstající nabídky úvěrových produktů, očekáváme, že díky informacím z registru SOLUS snížíme náklady rizika, což se může pozitivně odrazit i na úrokových sazbách poskytovaných našim klientům. Sdružení SOLUS zpracovává informace z oblastí, které nejsou pokryty jinými úvěrovými registry, zejména jde o splátkové společnosti a telekomunikační operátory,“ řekl Leoš Souček, vedoucí Skoringu KB.

Svým vstupem do sdružení SOLUS přispívají noví členové k naplnění jednoho ze základních cílů, kterým je snaha o odpovědné úvěrování v České republice. Odpovědné úvěrování má za cíl nejen minimalizovat ztráty poskytovatelů služeb, ale také chránit samotné klienty před neuváženým předlužováním. Vzhledem k tomuto cíli jsou registry sdružení SOLUS založeny na shromažďování negativních informací, tedy pouze informací o klientech, kteří se dostali do prodlení se splácením svých závazků a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

Komerční banka a.s. patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v České republice, ale i v regionu střední a východní Evropy. Komerční banka je součástí skupiny Société Générale, která je pátou největší bankovní skupinou v Eurozóně a jejich služeb využívá na 20 miliónů klientů na celém světě. Skupina Komerční banky poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 7 500 zaměstnanců Komerční banky obsluhuje téměř 1 500 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 370 obchodních míst v celé České republice. KB provozuje 641 bankomatů a více než 820 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz