Sdružení SOLUS spouští Pozitivní registr

Praha, 9. srpna 2011

Po téměř dvanácti letech úspěšného fungování Negativních registrů SOLUS přichází na trh i Pozitivní registr SOLUS. Jako první jej začali používat zakládající členové sdružení SOLUS, a to společnosti Cetelem a Home Credit.

Doposud byl SOLUS synonymem pro registr dlužníků. Členské společnosti v jeho registrech sdílely data o klientech, kteří neplnili své smluvní závazky. Nyní ale SOLUS přichází i s Pozitivním registrem, který bude zahrnovat informace o všech stávajících závazcích klientů a měl by tak sloužit k ještě lepšímu posouzení jejich bonity u vybraných služeb.

„Ze strany sdružení SOLUS tak reagujeme na poptávku členů po rozšíření dostupných dat i o pozitivní informace. Souvisí to s rostoucím tlakem na prověřování bonity klientů, kteří u našich členů žádají o nové služby,“ říká Luděk Čermák, předseda Rady sdružení SOLUS a odkazuje se i na Zákon o spotřebitelských úvěrech, který od počátku letošního roku striktně vyžaduje posouzení bonity klienta, a to i s nahlédnutím do databází sloužících k posouzení této úvěruschopnosti.

Pozitivní registr má žadateli o službu pomoci doložit, že své stávající závazky plní řádně. V Pozitivním registru bude uvedena informace o výši a typu závazku, době trvání smluvního vztahu a průběhu plnění smluvních závazků.

„Pozitivní registr přináší o klientovi kompletní informaci. Zjednodušeně řečeno, pokud záznam v Negativním registru ukazuje na aktuální nebo nedávnou neschopnost dostát smluvnímu závazku, pak pozitivní záznam v Pozitivním registru ukazuje, že se klient při plnění svých dosavadních závazků osvědčil,“ vysvětluje Luděk Čermák. Neplatí to ale stoprocentně, jak dodává: „Pozitivní registr může na klienta prozradit i to, že sice všechny své stávající závazky doposud plní řádně, ale má jich tolik, že je nepravděpodobné, aby s ohledem na svůj disponibilní příjem uvedený v žádosti zvládl další. Odpovědné úvěrování je jednou z hlavních priorit členů sdružení SOLUS.“

V rámci pilotního provozu již Pozitivní registr začali využívat první uživatelé, a to společnosti Cetelem a Home Credit. Dalších 17 společností již zahájilo sběr potřebného souhlasu klientů. Stejně jako u Negativního registru je i u toho Pozitivního nutnost získat souhlas klienta se zařazením jeho dat do registru. Podobně je pak nutné získat souhlas klienta i v případě, kdy se chce člen sdružení SOLUS na informace o klientovi uvedené v registru podívat.

Všechny registry pro sdružení SOLUS spravuje Společnost pro informační databáze, která pro SOLUS vytvořila i Registr neplatných dokladů a Insolvenční registr a v současné době připravuje službu ověřování telefonních čísel a Registr třetích stran. Technickým zpracovatelem dat je Global Payments Europe.V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz