Elektronický formulář žádostio přístup k osobním údajům

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Doplňte všechna dřívější příjmení oddělená čárkou)
(Vyplňte jako číslice bez mezer a lomítka)
(Vyplňte 9 číslic.)
(Povinný údaj pro fyzické osoby podnikatele (při neuvedení nebude výpis obsahovat informace z Registru IČ))
Vyplňte dle zápisu v obchodním rejstříku či jiné příslušné evidenci
(Na email bude doručena odpověď)
(Uveďte v zájmu úspěšného vyřízení žádosti k doplnění chybějících údajů. Vyplňte 9 číslic.)
Vložte scan přední strany občanského průkazu.
Scany jsou akceptovány ve formátu doc, docx, jpg, jpeg, png a pdf
Maximální velikost je 10 MB.
Vložte scan zadní strany občanského průkazu.
Scany jsou akceptovány ve formátu doc, docx, jpg, jpeg, png a pdf
Maximální velikost je 10 MB.

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Odesláním této žádosti bere žadatel na vědomí, že povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů (tj. žadateli) bude za správce (SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, dále jen SOLUS) plnit zpracovatel – Společnost pro informační databáze, a.s. (dále jen SID).

Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je nezbytné pro vyřízení žádosti. Sdružení SOLUS i společnost SID budou zpracovávat tyto údaje pouze za účelem vyřízení této žádosti (tedy ke splnění právní povinnosti) a budou je uchovávat po dobu tří let od doručení žádosti. Sdružení SOLUS a společnost SID jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, které je možné kontaktovat elektronickou poštou na adrese poverenec@solus.cz resp. poverenec@sid.cz.

Za účelem prokázaní totožnosti je podle čl. 12 odst. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) potřebné, aby žadatel zaslal fotokopii průkazu totožnosti (občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu, cestovní pas), a to z důvodu ochrany evidovaných osobních údajů před neoprávněným přístupem a bezproblémového vyřízení žádosti. V případě, že nebudeme moci ověřit Vaši totožnost, tak nemůžeme zcela předejít pochybnostem o totožnosti žadatele a můžeme požadovat další ověření, čím se vyřizování žádosti prodlouží.

Opakované či šikanozní žádosti mohou být zpoplatněny.

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

V případě problému s vyplněním formuláře můžete kontaktovat klientský servis sdružení SOLUS na telefonním čísle 222 368 707.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“  dojde k elektronickému odeslání Vaší žádosti sdružení SOLUS, ovšem pouze za předpokladu, že byly z Vaší strany vyplněny veškeré požadované údaje a rovněž byl potvrzen souhlas s podmínkami této služby.