Aplikace SMS Výpis je nově dostupná i na zařízeních Apple

09. 03. 2017

Oblíbená aplikace SMS Výpis je nově dostupná na App Store pro zařízení s operačním systémem iOS. Spotřebitelé díky ní mohou průběžně ověřovat svou platební historii v Registru fyzických osob SOLUS, a informaci o případné evidenci dluhu po splatnosti získají do jedné minuty od odeslání požadavku.

V negativním Registru fyzických osob SOLUS je aktuálně zapsáno řádově 650 tisíc spotřebitelů, kteří dluží členům sdružení SOLUS po splatnosti 50,5 miliardy korun. Používání informací z tohoto registru patří v Česku k nejrozšířenějším informačním zdrojům při posuzování schopnosti spotřebitele dostát budoucím závazkům ze smlouvy.

Výpis stažený prostřednictvím aplikace SMS Výpis pro chytré telefony je nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak zjistit aktuální informaci o svých dluzích po splatnosti. Zaslání SMS výpisu je pro sdružení SOLUS spojeno s  nižšími náklady, než odeslání papírového výpisu poštou do vlastních rukou. Díky tomu je SMS výpis pro občany výrazně levnější: první výpis z Registru fyzických osob SOLUS získá občan formou SMS zprávy či informace do chytrého telefonu za 129 Kč (30 Kč za vygenerování osobního identifikačního kódu SIN a 99 Kč za první SMS výpis), pokud bude chtít pravidelně ověřovat svou platební morálku, stojí druhý a další SMS výpis jen 30 Kč (SIN už se neplatí, je přidělen občanovi trvale).

Nutnou podmínkou pro využití aplikace SMS Výpis je získání unikátního osobního kódu SIN, který slouží k jednoznačné identifikaci žadatele a jeho telefonního čísla. V ideálním případě trvá získání SIN jen dva pracovní dny:

  • občan vyplní na stránkách www.solus.cz žádost o přidělení kódu SIN
  • po odeslání žádosti odešle na specifikovaný bankovní účet poplatek za přidělení kódu SIN z bankovního účtu vedeného na jeho jméno (lze tak jasně ověřit, že platba přišla z účtu osoby uvedené v žádosti o SIN)
  • v den připsání platby na účet (tedy ve většině případů následující pracovní den po odeslání platby, nebo ještě ten den při platbě v rámci jedné banky) je kód SIN odeslán na telefonní číslo uvedené v žádosti o přidělení SIN

O výpis z registru fyzických osob SOLUS lze požádat kromě elektronické cesty (prostřednictvím zpoplatněné SMS zprávy nebo přes aplikaci v chytrém telefonu) také písemně. Řádově dvě třetiny z 20 tisíc ročně poskytnutých výpisů jsou však odeslány elektronickou cestou, zejména díky rychlosti a nižší ceně za vyhotovení výpisu. Písemný výpis zaslaný na dobírku je zpoplatněn částkou 241 Kč, při úhradě z bankovního účtu pak 209 Kč.

Přesný návod na získání elektronického výpisu lze nalézt na stránkách www.smsvypis.cz.

 

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz