Zpracovatel

Při výběru vhodného způsobu zpracování negativních klientských registrů (Registr FO a Registr IČ), Pozitivního registru a Registru třetích stran v rámci sdružení SOLUS, byl ze strany členských společností kladen velký důraz zejména na zajištění vysokého standardu zabezpečení dat proti možnosti jejich zneužití při zpracování.

Vysoký standard zabezpečení dat může být zajištěn pouze subjekty disponujícími dostatečnými technologickými a personálními podmínkami. I z těchto důvodů byl vybrán způsob kombinace dvou zpracovatelů, a to společností:

Společnost pro informační databáze, a.s.

plní zákonné povinnosti – vyhotovuje odpovědi na písemné žádosti klientů o zjištění zdroje a o výpis zpracovávaných osobních údajů

Global Payments Europe, s.r.o.

tzv. technický zpracovatel, který zpracovává šifrovaná data, ovšem bez znalosti šifrovacího klíče