Pozitivní registr(Registr POR)

Pozitivní registr shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích. Výraz „pozitivní“ v názvu registru podtrhuje skutečnost, že tento registr eviduje také informace pozitivní, které vypovídají o skutečnosti, že klient své povinnosti ke členům sdružení SOLUS řádně plní. Členské společnosti tak mohou na základě Pozitivního registru daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda daný klient je schopen unést další finanční zatížení či nikoliv. Díky tomu, že mají členské společnosti přístup i k pozitivním informacím o klientech, mohou klienti snáze získat službu také od společnosti, která jej dosud „nezná“.

Pozitivní registr SOLUS je veden podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní informace o rozsahu zpracování informací v jednotlivých registrech, identifikaci subjektů a osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování, popis fungování jednotlivých registrů, prohlášení o bezpečnosti zpracovávaných dat a poučení o právech subjektů údajů najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS.