Ceník služeb

1. Elektronický „SMS výpis“

Kdy využít: pokud si potřebujete rychle ověřit, jak aktuálně vypadají Vaše záznamy v negativním Registru FO.
Tip: využijte aplikaci SOLUS v chytrých telefonech se systémem Android nebo iOS a za další výpisy plaťte pouze 30 Kč.

Cena za SIN kód

Unikátní kód SIN je nutný pro získání elektronického SMS výpisu (buď Premium SMS zprávou, nebo aplikací v chytrém telefonu)

SIN kód zaslaný SMS zprávou a uhrazený bankovním převodem

 • SIN kód je odeslán na základě vyplněné Elektronické žádosti prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu uvedeného v žádosti
 • platba musí z důvodu identifikace proběhnout výhradně předem z bankovního účtu vedeného na jméno žadatele
 • platby přímým vkladem na účet a platby zaslané z jiných bankovních účtů než žadatele nemohou být z bezpečnostních důvodů akceptovány, neboť neprokazují totožnost žadatele
30 Kč
SIN kód zaslaný poštou doporučeně do vlastních rukou

 • cenu za službu je nutné uhradit předem z jakéhokoliv bankovního účtu nebo vložením hotovosti na účet společnosti
89 Kč

Cena za SMS Výpis s Aplikací SOLUS

Objednávací SMS cena běžné SMS dle tarifu Vašeho operátora
První příchozí SMS obsahující SMS výpis 99 Kč

Druhá a každá další SMS obsahující SMS výpis

(pozn.: při odinstalování aplikace se smaže historie odeslaných SMS, po opětovném nainstalování aplikace bude první SMS opět za 99 Kč)

30 Kč
Příchozí SMS obsahující oznámení chyb při zadávání kódu SIN v objednávací SMS první tři chybné pokusy během 24 hodin 0 Kč, čtvrtý a každý další pokus 99 Kč

Cena za SMS Výpis objednaný prostřednictvím SMS zprávy

(bez použití Aplikace SOLUS pro chytré telefony)

Objednávací SMS cena běžné SMS dle tarifu Vašeho operátora
První příchozí SMS obsahující SMS výpis 99 Kč
Druhá a každá další SMS obsahující SMS výpis 99 Kč
Příchozí SMS obsahující oznámení chyb při zadávání kódu SIN v objednávací SMS první tři chybné pokusy během 24 hodin 0 Kč, čtvrtý a každý další pokus 99 Kč

2. Písemný výpis z registrů SOLUS

Kdy využít: pokud chcete získat listinu s přehledem všeho, co o Vás registry SOLUS evidují, zvolte Písemný výpis z registrů SOLUS.

Cena za písemný výpis zaslaný poštou doporučeně do vlastních rukou a uhrazený bankovním převodem

 • cenu za službu je nutné uhradit předem z jakéhokoliv bankovního účtu nebo vložením hotovosti na účet společnosti
209 Kč

V rámci písemného výpisu získáte:

 • Fyzická osoba – výpis z negativního Registru FO, výpis z Pozitivního registru
 • Fyzická osoba – podnikatel – výpis z negativního Registru FO, výpis z negativního Registru IČ, výpis z Pozitivního registru
 • Právnická osoba – výpis z negativního Registru IČ, výpis z Pozitivního registru

 

 

Cena za písemný výpis zaslaný poštou na dobírku

241 Kč
V rámci písemného výpisu získáte:

 • Fyzická osoba – výpis z negativního Registru FO, výpis z Pozitivního registru
 • Fyzická osoba – podnikatel – výpis z negativního Registru FO, výpis z negativního Registru IČ, výpis z Pozitivního registru
 • Právnická osoba – výpis z negativního Registru IČ, výpis z Pozitivního registru

3. Písemný výpis z Registru třetích stran

 

Cena za písemný výpis zaslaný poštou na dobírku

241 Kč
V rámci písemného výpisu získáte:

 • Fyzická osoba, Fyzická osoba – podnikatel i Právnická osoba získají informaci, zda a jaké informace jsou o nich v Registru třetích stran evidovány.


 

Službu SMS výpis provozuje Společnost pro informační databáze, a.s. a technicky zajišťuje MEDIA SUPPORT s.r.o., Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8,
tel: 266 700 900. Tato služba je dostupná v sítích operátorů O2 Czech Republic, T-Mobile a Vodafone.

Sdružení SOLUS má právo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Požádá-li subjekt údajů (tj. žadatel o výpis) o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, může za správce plnit Společnost pro informační databáze, a. s.