Spolupracující organizace

Česká republika

Společnost pro informační databáze, a.s.

Společnost pro informační databáze, a.s., je zpracovatel tzv. negativních klientských registrů a Pozitivního registru. Plní mimo jiné zákonné povinnosti, jako je vyhotovení odpovědí na písemné žádosti klientů o zjištění zdroje záznamu a o výpis zpracovávaných osobních údajů. Společnost pro informační databáze, a.s. se v roce 2005 stala hlavním partnerem odborných seminářů „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“, které sdružení SOLUS v rámci snahy o  kultivaci českého trhu organizuje.

Česká leasingová a finanční asociace

Sdružení SOLUS již od svého vzniku úzce spolupracuje s Českou leasingovou a finanční asociací.

Slovensko

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb Slovenská republika

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb Slovenská republika bylo založeno dne 14. září 2005.

Mezinárodní spolupráce

Association of consumer credit information suppliers (ACCIS)

Asociace ACCIS aktivně působí v oblastech, jako je implementace evropské směrnice o spotřebitelském úvěru či přeshraniční poskytování finančních služeb. Reprezentuje své členy také v expertní skupině Credit Histories, kterou založila v září 2008 Evropská komise. Členové ACCIS aktivně spolupracují při zajištění implementace evropské direktivy o ochraně osobních údajů tak, aby byly požadavky směrnice naplněny a byla udržena kvalita služeb poskytovaných klientům.