Spolupracující organizace

Česká republika

Společnost pro informační databáze, a.s.

Společnost pro informační databáze, a.s., je zpracovatel tzv. negativních klientských registrů a Pozitivního registru. Plní mimo jiné zákonné povinnosti, jako je vyhotovení odpovědí na písemné žádosti klientů o zjištění zdroje záznamu a o výpis zpracovávaných osobních údajů. Společnost pro informační databáze, a.s. se v roce 2005 stala hlavním partnerem odborných seminářů „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“, které sdružení SOLUS v rámci snahy o  kultivaci českého trhu organizuje.

Česká leasingová a finanční asociace

Sdružení SOLUS již od svého vzniku úzce spolupracuje s Českou leasingovou a finanční asociací.

Mezinárodní spolupráce

Association of consumer credit information suppliers (ACCIS)

Asociace ACCIS aktivně působí v oblastech, jako je implementace evropské směrnice o spotřebitelském úvěru či přeshraniční poskytování finančních služeb. Reprezentuje své členy také v expertní skupině Credit Histories, kterou založila v září 2008 Evropská komise. Členové ACCIS aktivně spolupracují při zajištění implementace evropské direktivy o ochraně osobních údajů tak, aby byly požadavky směrnice naplněny a byla udržena kvalita služeb poskytovaných klientům.