Registr fyzických osob(Registr FO)

Registr FO je negativním registrem, který shromažďuje pouze negativní informace o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS spravuje dva negativní registry – již jmenovaný Registr FO, ve kterém jsou evidovány záznamy o fyzických osobách (spotřebitelích) a taktéž Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Negativní registry SOLUS jsou vedeny podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní informace o rozsahu zpracování informací v jednotlivých registrech, identifikaci subjektů a osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování, popis fungování jednotlivých registrů, prohlášení o bezpečnosti zpracovávaných dat a poučení o právech subjektů údajů najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS.