O sdružení SOLUS

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, přispívá v rámci tzv. odpovědného úvěrování k prevenci předlužování spotřebitelů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Díky informacím z více ekonomických sektorů poskytuje sdružení SOLUS komplexní, a na českém trhu unikátní pohled na platební morálku klientů členských společností. Registry klientských informací, které obsahují informace z více ekonomických sektorů, vyzdvihují díky jejich funkčnosti a efektivitě ve svých studiích opakovaně například Světová banka či OECD.

Členové sdružení SOLUS se již od roku 1999 snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb tak, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit klienti s dobrou platební morálkou. Název Sdružení vznikl složením počátečních písmen z původního názvu, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl
a to:

Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

Sdružení SOLUS sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi banky a stavební spořitelny, nebankovní finanční instituce, poskytovatelé telekomunikačních služeb, distributoři energií, poskytovatelé P2P půjček a další společnosti z oblasti obchodu a služeb.

Informace z klientských registrů SOLUS jsou nezbytným a nezastupitelným nástrojem nejen pro členy Sdružení při řízení rizika u poskytovaných služeb, ale velmi významně přispívají i k ochraně samotných klientů před jejich nezodpovědným zadlužováním.