Semináře sdružení SOLUS

Jednou z velmi důležitých aktivit sdružení SOLUS je vzdělávání zástupců členských společností a ostatní odborné veřejnosti v oblasti odpovědného úvěrování, legislativních změn a dalších trendů, které ovlivňují řízení rizika u poskytovaných služeb. Od roku 2005 proto sdružení SOLUS společně s hlavním partnerem Společností pro informační databáze, a.s. organizují semináře s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“.

Za řečnickým pultem se v rámci seminářů vystřídala od roku 2005 celá řada významných osobností z řad obchodních společností, státních a dozorových orgánů i organizací, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Historická témata seminářů:

22. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 6. ZÁŘÍ 2018, POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

TÉMA: Registry klientských informací a jejich přínos v oblasti prevence exekucí a osobních bankrotů v ČR

  Marek Benda, předseda Ústavně právního výboru
  Úvod do problematiky zadlužení spotřebitelů v České republice.

  Patrik Nacher, předseda Podvýboru pro ochranu spotřebitele
  Vývoj finanční gramotnosti obyvatel a nutnost ochrany spotřebitele na straně prevence před neuváženým přijímáním závazků

  Radek Hábl, autor MapaExekuci.cz
  Představení problematiky exekucí v České republice

  Josef Prokeš, ředitel sekce správní Úřad pro ochranu osobních údajů
  Registry klientských informací a jejich legitimita z hlediska ochrany osobních údajů

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Představení registrů klientských informací sdružení SOLUS. Spravované údaje a statistiky, jejich vývoj v uplynulých pěti letech


21. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 20. ČERVNA 2017, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

  prof. Dr. Ing. Jan Frait, ředitel Samostatného odboru finanční stability, ČNB
  Ukazatele rizikovosti hypotečních úvěrů a jejich horní hranice v doporučeních ČNB

  Ján Hurný, Společnost pro informační databáze
  Případové studie využití Alertů a Hromadných dotazů v registrech SOLUS

  Ing. Marek Novotný, MBA, ředitel Credit Managementu O2 Czech Republic
  Telco Score – nový produkt na trhu scoringových informací

  Mgr. Ing. Eva Hepperová, předsedkyně Unie spolků insolvenčních správců
  Nová legislativa v insolvencích a její dopad na insolvenční správce a věřitele

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky a porovnání informací v registrech klientských informací SOLUS, Centrální evidenci exekucí a Insolvenčním rejstříku


20. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 11. ŘÍJNA 2016, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

  Vít Ossendorf, Česká národní banka
  Poskytování licence ČNB pro poskytování úvěrů dle novely zákona o poskytování spotřebitelského úvěru

  Jan Slanina, pověřenec ochrany údajů SOLUS
  Ochrana osobních údajů v praxi provozovatele registru klientských informací

  Radek Hábl, Agentura pro sociální začleňování
  Představení nové strategie činnosti Agentury

  Jindřich Kubát, Česká národní banka
  Představení zkoušky odborné způsobilosti pro pracovníky úvěrových společností

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Zadlužení občanů v regionech České republiky.
  Monitoring odpovědného přístupu k prověřování bonity klientů u členů SOLUS.


19. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 12. ÚNORA 2015, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

  Matěj Urban, zástupce EEIP, a.s./Univerzity Karlovy
  Představení výsledků studie Navigátor bezpečného úvěru 2014

  Jana Steckerová, senior ekonomka Komerční banky
  Makroekonomický výhled a úvěrový trh v roce 2015

  Jan Slanina, ředitel pro vnější vztahy a compliance Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Aktuální informace a právní aspekty z činnosti sdružení SOLUS


18. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 5. ČERVNA 2014, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

  Daniel Hůle, vedoucí programů Karierního a Dluhového poradenství organizace Člověk v tísni
  Obchod s bídou

  Mgr. Luboš Dörfl, Soudce Vrchního soudu v Praze
  Oddlužení v soudní praxi

  Jan Slanina, Produktový ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Nové produkty pro využití registrů sdružení SOLUS
  Vývoj v oblasti sporu o odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů


17. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2013, HOTEL BARCELÓ

  Mgr. Lukáš Vacek, Zástupce finančního arbitra
  Nejčastěji řešené spory mezi zákazníky a finančními institucemi

  Mgr. Pavel Štern, Ředitel Probační a mediační služby ČR
  Aktuální činnosti Aliance proti dluhům

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální informace k fungování registrů sdružení SOLUS


16. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 12. ČERVNA 2013, HOTEL BARCELÓ

  Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů
  Aktuální stav základních registrů a připravované změny

  Jakub Seidler, Tomáš Konečný, Samostatný odbor finanční stability ČNB
  Představemí výsledků šetření úvěrových podmínek bank

  Jan Slanina, produktový ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Aktuální statistika registrů a vývoj nových projektů sdružení SOLUS


15. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 11. PROSINCE 2012, HOTEL BARCELÓ

  PhDr. Petr Teplý, odborný asistent na Univerzitě Karlově
  Představení projektu Navigátor bezpečného úvěru

  Ing. David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s.
  Aktuální zkušenosti z práce s klienty z Poradny při finanční tísni

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Rozšiřování členské základny a vývoj nových projektů sdružení SOLUS


14. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 26. ČERVNA 2012, HOTEL BARCELÓ

  Ing. Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur
  Záměr regulace činnosti inkasních agentur v souvislostech

  Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA, hlavní ekonom, Komerční banka
  Makroekonomický výhled ekonomiky ČR ve druhé polovině roku 2012

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální novinky a statistiky klientských registrů SOLUS


13. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 5. PROSINCE 2011, HOTEL BARCELÓ

  JUDr. Helena Kolmanová, ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele, Česká národní banka
  Posuzování úvěruschopnosti dlužníka podle zákona o spotřebitelském úvěru z pohledu orgánu dohledu

  JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady Expertů Asociace insolvenčních správců ČR
  Nová povinnost podat insolvenční návrh po 1. lednu 2012 – následky porušení povinnosti z pohledu dlužníka a věřitele

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Zhodnocení roku 2011, plánované novinky na rok 2012


12. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 22. ČERVNA 2011, HOTEL BARCELÓ

  Dr. Ing. František Klufa, finanční arbitr České republiky
  Spotřebitelské úvěry – novinka v pravomoci finančního arbitra

  Mgr. Luboš Dörfl, soudce a místopředseda Krajského soudu v Praze v úseku insolvencí
  Oddlužení a jeho hodnocení z pohledu soudní praxe

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky z registrů SOLUS


11. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 7. PROSINCE 2010, HOTEL BARCELÓ

  Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní analytik Raiffeisenbank a.s.
  Česká ekonomika a podnikatelský sektor na cestě z recese

  Ing. Josef Maňhal, vrchní inspektor inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina
  Zákon 145/2010 o spotřebitelském úvěru

  Pavel Sobíšek, analytik UniCredit Bank
  Český spotřebitel v poločase ekonomického oživení

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky z registrů SOLUS


10. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 9. ČERVNA 2010, HOTEL BARCELÓ

  Ing. Miroslav Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB a Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
  Makroekonomický pohled na zadluženost a scénáře budoucího vývoje

  MVDr. Ilona Rochová, odbor Hospodářské kriminality ÚSKPV
  Praktické zkušenosti s prověřováním úvěrových a pojistných podvodů

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky z registrů SOLUS


9. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2009, KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ

  Ondřej Simon, člen presidia České Asociace Treasury
  Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách

  Radomíra Papoušková, koordinátorka European Mortgage Federation v ČR
  Možné dopady evropské regulace na náš trh

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  Rozšíření členské základny sdružení SOLUS a rozšíření produktové nabídky SID + aktuální statistiky z registrů SOLUS


8. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 25. ČERVNA 2009, KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ

  Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR
  České podniky v období finanční krize

  Ing. Josef Tržický, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Mgr. Lukáš Vacek, vedoucí oddělení Ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ministerstvo financí ČR
  Transpozice směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru

  Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt e-governmentu, Ministerstvo vnitra České republiky
  Základní registry státu a datové schránky

  Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
  10 let na cestě k odpovědnému úvěrování


7. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 10. PROSINCE 2008, HOTEL ADRIA

  Ing. Miroslav Ševčík, CSc., ekonom
  Současná finanční krize – její příčiny a průběh

  Kamil Kunc, analytik, výzkumná agentura STEM/MARK
  Postoje a názory českých spotřebitelů v době nestability finančních trhů

  Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
  Novinky v negativních klientských registrech SOLUS


6. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 24. ČERVNA 2008, QUALITY HOTEL PRAGUE

  Ladislav Veselý, vedoucí výrobního závodu Státní tiskárny cenin
  Platné verze dokladů, ochranné prvky, trendy v padělání dokladů

  Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonomický poradce Společnosti pro informační databáze, a.s.
  Trendy ve vývoji úvěrového trhu a predikce následujícího vývoje

  Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
  Statistiky negativních klientských registrů SOLUS a představení projektu „neplatné doklady“


5. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 26. ČERVNA 2007, HOTEL JOSEF

  Plk. Mgr. Vladimír Zimmel, zástupce ředitele ÚSKPV, Policejní prezidium
  Trendy v padělání dokladů a finanční kriminalitě

  MUDr. Petr Ježek, Asociace občanských poraden ČR
  Představení projektu Komplexní systém dluhového poradenství pro občanské poradny v ČR

  Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
  Aktuální statistiky a novinky ve fungování negativních klientských registrů SOLUS
  Tisková zpráva


4. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 7. PROSINCE 2006, HOTEL EXPO

  Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
  Trendy ve vývoji úvěrového trhu a predikce následujícího vývoje

  JUDr. Věra Knoblochová, PhD., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Evropská směrnice o spotřebitelských úvěrech – stav projednávání, očekávané změny, pozice ČR

  Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s., a tajemník sdružení SOLUS
  Dopady existence negativních registrů na chování spotřebitelů a přínosy registru pro členy sdružení SOLUS
  Tisková zpráva


3. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 27. ČERVNA 2006, HOTEL EXPO

  Ing. Michaela Erbenová, Ph.D., vrchní ředitelka a členka bankovní rady České národní banky
  Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR: výzva a příležitost

  Ing. Vladimír Hanuš, místopředseda spotřebitelské organizace Spotřebitel.cz
  Spotřebitelská problematika v ČR


2. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 6. PROSINCE 2005, HOTEL EXPO

  Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
  Hlavní tendence vývoje zadluženosti obyvatelstva

  Mgr. Jiří Kohoutek, vedoucí občansko – právní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR
  Nová úprava úpadkového práva – návrh zákona o insolvenčních správcích a návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)


1. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 2. ČERVNA 2005, HOTEL EXPO

  JUDr. Alena Ludrovská, předsedkyně Rady sdružení SOLUS
  Sdružení a jeho činnost, Etický kodex, Pravidla pro vytváření, správu a využívání databází; doporučené souhlasy; kontrolní mechanismy; přínosy činnosti sdružení pro členy a jejich klienty

  JUDr. Jiří Maštalka, referát poradních útvarů ÚOOÚ
  Zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění – postřehy z praxe a kontrol; používání rodného čísla; kopie OP; zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění

  Alice Barešová, vedoucí oddělení metodiky všeobecné kontroly ČOI, a Ing. Eva Nebeská, oddělení metodiky všeobecné kontroly ČOI
  Zákon č. 21/2001 Sb., v platném znění; RPSN a její výpočet; postřehy z praxe,