Jednorázový kódFAQ

Co je služba Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Služba Jednorázový on-line výpis z negativních registrů umožňuje získat okamžitě on-line výpis z Registru FO a Registru IČ. Základem jsou jednorázové kódy, které uplatníte na webu solus.cz a obratem získáte Vy nebo Vámi zmocněná osoba aktuální výpis do e-mailové schránky. Jednorázové kódy můžete získat na základě objednávky. Jedná se o nadstandardní službu nad rámec Vašeho zákonného práva na přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Jak získat kódy pro službu Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Prostřednictvím formuláře zašlete objednávku, na základě které získáte jednorázové kódy pro online výpis z registrů SOLUS. Ve formuláři je potřeba vyplnit povinné údaje označené hvězdičkou. Máte na výběr doručení kódů (1.) elektronicky do Vaší e-mailové schránky nebo (2.) poštou doporučeně do vlastních rukou.

Dále je potřeba zvolit počet kódů, které si přejete objednat. Aby mohla být žádost odeslána je potřeba potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Po odeslání žádosti se Vám zobrazí na obrazovce platební údaje (včetně variabilního symbolu) a zároveň Vám budou odeslány na Váš e-mail.

Objednávku uhradíte buď:

  1. převodem z účtu, který je vedený na Vaše jméno (jméno žadatele), v případě že si přejete kódy doručit do Vaší e-mailové schránky
  2. převodem z libovolného účtu nebo přímým vkladem na náš účet, v případě že si chcete nechat doručit kódy poštou doporučeně do vlastních rukou.

Po zpracování platby:

  1. proběhne ověřovací hovor pro ověření totožnosti žadatele a zároveň ověření telefonního čísla, na které bude zasláno heslo k otevření přílohy e-mailu a ověření e-mailové adresy, na kterou bude zaslán e-mail s kódy. Po úspěšném ověřovacím telefonátu budou odeslány objednané kódy
  2. proběhne generování kódů a odeslání poštou doporučeně do vlastních rukou žadatele.

Jaké informace obsahuje výpis ze služby Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Samotný výpis se skládá z dopisu a příloh. Dopis obsahuje informaci o subjektu výpisu údajů, tedy k jaké osobě se výpis váže, součet dlužných částek po splatnosti a počet společností, které evidují dluh po splatnosti.

Jak mám číst informace obsažené ve výpisu?

Pokud nebyl v registru nalezen žádný záznam, pak v dopise naleznete následující údaje:

souhrn bez záznamu pro fyzickou osobu podnikatelesouhrn bez záznamu pro fyzickou osobu podnikatele

detail bez záznamu Registr IČdetail bez záznamu Registr IČ

Pokud byl v registru nalezen záznam s dluhem po splatnosti pak bude záznam v dopise vypadat např. takto:

souhrn s dluhem po splatnosti pro fyzickou osobusouhrn s dluhem po splatnosti pro fyzickou osobu

V příloze pak např.:

detail s dluhem po splatnosti Registr FOdetail s dluhem po splatnosti Registr FO


Pokud byl v registru nalezen záznam se zaplaceným dluhem po splatnosti pak bude záznam v dopise vypadat např. takto:

sumář zaplaceno pro fyzickou osobusumář zaplaceno pro fyzickou osobu

V příloze pak např.:

detail zaplaceno Registr FOdetail zaplaceno Registr FO

Součástí detailního přehledu je i datum úhrady, od kterého běží lhůta pro výmaz.

Jak vypadá jednorázový kód pro službu Jednorázový on-line výpis z negativních registrů?

Jednorázový kód je ve tvaru:

ČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENA.

Tedy například:

Kód je platný 13 měsíců, datum konce platnosti je uvedeno na listu s kódem.

Kód je jednorázový a jde tedy využít pouze jednou.

Proč si nemohu nechat poslat kódy na email když nemám vlastní účet?

Platba z vlastního účtu slouží jako jedno z opatření na ověření totožnosti žadatele. Pokud neověříme totožnost žadatele pomocí jména z příchozí platby a následným telefonátem, pak nelze zaslat kódy e-mailem. Zde zbývá možnost nechat si poslat kódy poštou doporučeně do vlastních rukou, kde ověří totožnost žadatele poštovní doručovatel.

Jak dlouho trvá doručení jednorázových kódů?

Doručení trvá zpravidla 2-3 pracovní dny. Druhý pracovní den od obdržení platby za kódy se odesílají e-mailem i poštou.

Jak dlouho trvá doručení výpisu po uplatnění kódu?

Žádost o uplatnění kódu bude vyřízena v pracovní době do dvou hodin od odeslání žádosti

Jak jsou kódy a výpisy pro službu Jednorázový on-line výpis z negativních registrů zabezpečeny?

Kódy i výpisy na základě uplatnění kódu jsou na email doručeny v zaheslované podobě. Heslo ke kódu, dopisu a přílohám přijde prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které nám bylo udáno v rámci žádosti. Heslo je vždy šest velkých písmen, tedy například: NCBRNX.

Pdf s kódy nebo výpisem se mi nezobrazuje správně, co mám dělat?

Soubory s odpovědí jsou ve formátu .pdf a doporučujeme jej otevírat v osobním počítači s nainstalovaným programem Adobe Acrobat Reader (ke stažení bezplatně zde).