Jak se stát členem sdružení SOLUS

SOLUS sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují. Díky různorodosti členské základny poskytují registry SOLUS unikátní informace napříč různými ekonomickými sektory.

Sdružení SOLUS je otevřené sdružení, jehož členem se může stát právnická osoba (obchodní společnost, finanční instituce, banka nebo jiný právní subjekt), která má sídlo v České republice a vykonává vůči spotřebitelům a/nebo podnikatelům a/nebo právnickým osobám specifickou činnost (předmět podnikání), a to zejména v oblasti poskytování služeb finančního, pojišťovacího a obdobného charakteru, a/nebo dodávek určitého specifického zboží či služeb, v důsledku čehož vůči klientům vznikají dlouhodobé či opakované pohledávky s předpokládanou budoucí jednorázovou úhradou, úhradou formou splátek či formou pravidelně se opakujících plnění.

Pokud se společnost chce zapojit do výměny informacích o spotřebitelích včetně fyzických osob podnikatelů, musí splňovat podmínky podle § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Členskou společností se však může stát jen ta společnost, která má předpoklady dodržovat Etický kodex Sdružení.

Podmínky členství

Žadatel o členství písemně podá žádost o zahájení jednání vedoucích k členství ve sdružení SOLUS, a to k rukám předsedy sdružení SOLUS. Přílohou je vyplněný Dotazník pro žadatele

V žádosti o členství žadatel uvede, zda má zájem o zapojení se do:

  • činnosti Registru FO a/nebo,
  • činnosti Registru IČ a/nebo,
  • činnosti Pozitivního registru a/nebo,
  • činnosti Registru třetích stran a/nebo,
  • činnosti Insolvenčního registru, a/nebo,
  • činnosti Registru neplatných dokladů, a/nebo,
  • asociační činnosti.

Po podepsání smluv o mlčenlivosti předseda sdružení SOLUS nebo tajemník sdružení poskytnou žadateli o členství například:

  • stanovy,
  • pravidla vztahující se k jednotlivým registrům či pomocným databázím sdružení SOLUS,
  • smlouvu o provedení předvstupní auditorské kontroly včetně metodického postup kontroly.

A zpracovatel (Společnost pro informační databáze, a.s.), poskytne rovněž na základě uzavřených smluv o mlčenlivosti, informace o technických a obchodních podmínkách využívání registrů SOLUS.