Společenská odpovědnost

V rámci společenské odpovědnosti se sdružení SOLUS zabývá především osvětou v dluhové oblasti, vzděláváním a zvyšováním transparentnosti na trhu. Cílem Sdružení je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.
Mezi hlavní projekty, se kterými SOLUS v této oblasti spolupracuje, patří například:

KAMPAŇ EVROPSKÉ KOMISE KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM

Sdružení SOLUS podporuje informační kampaň Evropské komise zaměřené na práva související se spotřebitelskými úvěry, která se zaměřuje na tři klíčová práva:

  • právo požadovat před uzavřením smlouvy základní informace v jednoznačném standardizovaném formátu;
  • právo odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu;
  • právo splatit spotřebitelský úvěr dříve.

Poznejte svá práva v oblasti spotřebitelských úvěrů – jasně stručně a přehledně
Více informací o projektu naleznete také na jeho oficiálních webových stránkách

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU

Hlavní cíle projektu jsou zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky kterému se dají finanční instituce snadněji porovnat, a přispět tak ke zlepšení schopnosti obyvatel vybrat ten správný finanční produkt.

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI, O.P.S.

Poradna s pobočkami v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem a výjezdními místy v Plzni, Hradci Králové, Šumperku, Litvínově a České Lípě poskytuje nezávislé a neziskové poradenství fyzickým osobám – spotřebitelům, jak se nedostat do dluhové pasti a případně z ní vybřednout. Všechny služby poradny jsou zdarma, vč. pondělní bezplatné poradenské linky.

ETICKÁ VÝCHOVA O.P.S.

Obecně prospěšnou společnost Etická výchova založila v květnu 2010 dvě občanská sdružení s cílem přispět ke zlepšení situace v oblasti etické výchovy a finanční gramotnosti v České republice. Do jednoho z projektů – Finančního vzdělávání žáků druhých stupňů základních škol v Praze 6 – se formou lektorské činnosti zapojili i představitelé sdružení SOLUS. V průběhu května a června 2013 proběhlo na školách Prahy 6 celkem 9 vyučovacích hodin na téma „zdravé a nezdravé“ zadlužování. Žáci získali praktické rady, jak k budoucím závazkům a vlastní odpovědnosti přistupovat. Získali konkrétní rady, poučení, jak nenaletět podvodným společnostem a jak předcházet zneužití osobní identity (např. v důsledku ztráty čerstvě nabytého občanského průkazu). Samozřejmou součástí přednášek bylo také představení fungování registrů klientských informací a jejich přínosů.

Vybrané názory ze škol:

Seminář sdružení SOLUS, vedený panem Stopkou, proběhl ve třídách 8.A, 8.B a 8.C, v každé jednu vyučovací hodinu. Žáci byli poutavou formou informováni o základních pojmech a produktech, které se týkaly finanční problematiky. Ujasnili si pojmy, se kterými se setkali v letošním školním roce v předmětu Svět práce – finanční gramotnost. Seminář byl pro ně velmi zajímavý a přínosný. Vyučující i žáci ho hodnotili velmi kladně. Bylo by ideální ho uskutečnit i pro žáky osmých tříd v nadcházejícím školním roce.“

Jana Matoušová , ředitelka
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Alžírská 26/680, Praha 6

„Pan Stopka byl velmi vstřícný, žáky jeho přednáška, kterou měl dobře připravenou, zaujala. Myslím, že lidé z praxe jsou pro žáky vždy velkým přínosem. Přinesou nové poznatky, ale i potvrdí nebo doplní to, co se žáci učí ve škole.“

Ing. Ivana Koubková, zástupkyně ředitele
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště 1, Praha 6

ALIANCE PROTI DLUHŮM

Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 jako odborná platforma zabývající se problematikou předluženosti. Sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešení aktivně zabývají.

Program Aliance byl zapracován i do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“. Snahou Aliance je spojovat a sdružovat odborníky ze státních a nestátních institucí, rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle.

KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH

Sdružení SOLUS dlouhodobě podporuje projekty v oblasti finančního vzdělávání občanů. Zvyšování finanční gramotnosti je, kromě prevence a odpovědného řízení rizik na straně členských společností, zásadním faktorem při omezování negativních důsledků z předlužení občanů. Také proto Sdružení vítá aktivity, jakou je vydání knihy Konec finančních negramotů v Čechách od Patrika Nachera.

V knize najdete jednoduché recepty, jak může zdravý selský rozum zvítězit nad hloupostí, pokrytectvím a demagogií! Zásady finanční gramotnosti vysvětluje autor pomocí známých přísloví – jednoduché recepty a pravidla si tak osvojíte snadno a rychle.