Společenská odpovědnost

V rámci společenské odpovědnosti se sdružení SOLUS zabývá především osvětou v dluhové oblasti, vzděláváním a zvyšováním transparentnosti na trhu. Cílem Sdružení je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.
Mezi hlavní projekty, se kterými SOLUS v této oblasti spolupracuje, patří například:

TYJÁTR: ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI DĚTÍ JINAK

Finanční gramotnost je pro děti nesmírně důležitá a mluvit s nimi o financích se vyplatí. 96 % Čechů si myslí, že o finanční gramotnost by se měl starat školní systém. I proto je výuka finanční gramotnosti od roku 2013 povinnou součástí vzdělávání na základních školách. Má to ale háček. Základní školy mohou výuku finanční gramotnosti pojmout podle vlastního uvážení. Jediné, čeho by se měly držet, jsou standardy finanční gramotnosti – tedy souhrn znalostí a dovedností, kterých by žáci měli dosáhnout. Je tedy jeden cíl, ale mnoho cest, jak ho dosáhnout.

Některé základní školy začleňují výuku finanční gramotnosti do „tradičních“ předmětů, jako je matematika, občanská výchova nebo rodinná výchova. Například při výuce procent v matematice se s krátkým komentářem prohlásí, že se vyučují úroky či inflace. Jiné školy zařazují finanční gramotnost jako samostatný předmět či ji vyučují v rámci projektových dnů. A zejména s touto formou pomáhá řada projektů.

Sdružení SOLUS podporuje řadu projektů, které směřují ke zvyšování finanční gramotnosti. Vzdělaný klient, který rozumí svým závazkům a plní uzavřené smlouvy, je koneckonců vysněným klientem pro každého z členů sdružení SOLUS. I proto podporujeme realizaci divadelních představení „Peníze nerostou na stromech“. To unikátním způsobem, úspěšně a zábavně učí děti, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku a jak přemýšlet o jejich zabezpečení do budoucna.

Osvěta probíhá na základních školách (2. stupeň) a v dětských domovech. Cílem divadelního představení je zajistit, aby děti touto cestou důležitá sdělení a principy oproti klasické školní výuce vnímaly intenzivněji. Koncepce divadelní hry je postavena jako fórum. Nejdříve je hereckým týmem odehráno představení, v rámci kterého se hlavní postava dostává do komplikovaných situací a ty následně nesprávně řeší. Příběh proto končí vždy tragicky, či přinejmenším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě. Herci poté celé představení hrají znovu, diváci však již mají možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli v ideálním případě zapojit přímo do děje a situaci, ve které se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně, řešit z jejich pohledu lepším způsobem.

KAMPAŇ EVROPSKÉ KOMISE KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM

Sdružení SOLUS podporuje informační kampaň Evropské komise zaměřené na práva související se spotřebitelskými úvěry, která se zaměřuje na tři klíčová práva:

  • právo požadovat před uzavřením smlouvy základní informace v jednoznačném standardizovaném formátu;
  • právo odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu;
  • právo splatit spotřebitelský úvěr dříve.

Poznejte svá práva v oblasti spotřebitelských úvěrů – jasně stručně a přehledně
Více informací o projektu naleznete také na jeho oficiálních webových stránkách

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU

Hlavní cíle projektu jsou zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky kterému se dají finanční instituce snadněji porovnat, a přispět tak ke zlepšení schopnosti obyvatel vybrat ten správný finanční produkt.

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI, O.P.S.

Poradna s pobočkami v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem a výjezdními místy v Plzni, Hradci Králové, Šumperku, Litvínově a České Lípě poskytuje nezávislé a neziskové poradenství fyzickým osobám – spotřebitelům, jak se nedostat do dluhové pasti a případně z ní vybřednout. Všechny služby poradny jsou zdarma, vč. pondělní bezplatné poradenské linky.

ETICKÁ VÝCHOVA O.P.S.

Obecně prospěšnou společnost Etická výchova založila v květnu 2010 dvě občanská sdružení s cílem přispět ke zlepšení situace v oblasti etické výchovy a finanční gramotnosti v České republice. Do jednoho z projektů – Finančního vzdělávání žáků druhých stupňů základních škol v Praze 6 – se formou lektorské činnosti zapojili i představitelé sdružení SOLUS. V průběhu května a června 2013 proběhlo na školách Prahy 6 celkem 9 vyučovacích hodin na téma „zdravé a nezdravé“ zadlužování. Žáci získali praktické rady, jak k budoucím závazkům a vlastní odpovědnosti přistupovat. Získali konkrétní rady, poučení, jak nenaletět podvodným společnostem a jak předcházet zneužití osobní identity (např. v důsledku ztráty čerstvě nabytého občanského průkazu). Samozřejmou součástí přednášek bylo také představení fungování registrů klientských informací a jejich přínosů.

Vybrané názory ze škol:

Seminář sdružení SOLUS, vedený panem Stopkou, proběhl ve třídách 8.A, 8.B a 8.C, v každé jednu vyučovací hodinu. Žáci byli poutavou formou informováni o základních pojmech a produktech, které se týkaly finanční problematiky. Ujasnili si pojmy, se kterými se setkali v letošním školním roce v předmětu Svět práce – finanční gramotnost. Seminář byl pro ně velmi zajímavý a přínosný. Vyučující i žáci ho hodnotili velmi kladně. Bylo by ideální ho uskutečnit i pro žáky osmých tříd v nadcházejícím školním roce.“

Jana Matoušová , ředitelka
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Alžírská 26/680, Praha 6

„Pan Stopka byl velmi vstřícný, žáky jeho přednáška, kterou měl dobře připravenou, zaujala. Myslím, že lidé z praxe jsou pro žáky vždy velkým přínosem. Přinesou nové poznatky, ale i potvrdí nebo doplní to, co se žáci učí ve škole.“

Ing. Ivana Koubková, zástupkyně ředitele
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště 1, Praha 6

ALIANCE PROTI DLUHŮM

Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 jako odborná platforma zabývající se problematikou předluženosti. Sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešení aktivně zabývají.

Program Aliance byl zapracován i do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“. Snahou Aliance je spojovat a sdružovat odborníky ze státních a nestátních institucí, rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle.

KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH

Sdružení SOLUS dlouhodobě podporuje projekty v oblasti finančního vzdělávání občanů. Zvyšování finanční gramotnosti je, kromě prevence a odpovědného řízení rizik na straně členských společností, zásadním faktorem při omezování negativních důsledků z předlužení občanů. Také proto Sdružení vítá aktivity, jakou je vydání knihy Konec finančních negramotů v Čechách od Patrika Nachera.

V knize najdete jednoduché recepty, jak může zdravý selský rozum zvítězit nad hloupostí, pokrytectvím a demagogií! Zásady finanční gramotnosti vysvětluje autor pomocí známých přísloví – jednoduché recepty a pravidla si tak osvojíte snadno a rychle.