Nejčastější dotazy

SMS distribuce

SIN? Co to je a proč ho potřebuji?

Tzv. SIN (SOLUS Identification Number) je osmimístný kód, který je nutný pro užívání služby SMS výpis. Bez něj tuto službu nelze využít. SIN slouží k Vaší identifikaci a umožňuje Vám ověřovat si aktuální stav závazků vedených o Vás v Registru FO.

Své unikátní SIN nikdy nesdělujte další osobě! Doporučujeme chovat se ke svému SIN obdobně jako například k PIN k platební kartě. Pokud dojde k vyzrazení Vašeho SIN, doporučujeme jej ihned zablokovat.

Musím do žádosti o SIN, který mi bude doručen přes SMS vyplňovat vlastní telefonní číslo?

Nemusíte, ale vzhledem k tomu, že SIN kód slouží k Vaší identifikaci a umožňuje Vám ověřovat si aktuální stav závazků vedených o Vás v Registru FO, tak doporučujeme chovat se ke svému SIN kódu obdobně jako například k PIN k platební kartě a proto nedoporučujeme používat jiné než vlastní číslo telefonu.

Jak probíhá ověření po telefonu?

Jakmile se podaří propojit příchozí platbu s Vaší žádostí o SIN kód, tak klientský servis zavolá na Vaše číslo ze žádosti a v rámci monitorovaného hovoru proběhne krátké ověření Vaší totožnosti.

Pokud se nepodaří Vám dovolat pošleme Vám SMS zprávu s prosbou o zpětné zavolání, budeme čekat 10 dní a poté žádost stornujeme.

Mohu použít telefonní číslo ze žádosti o SIN pro objednání SMS výpisu?

Ano, můžete, ale na Vašem čísle musí být povolena služba Premium SMS (povoluje ji Váš operátor).

SMS se SIN kódem po objednání prostřednictvím Elektronické žádosti pro SMS distribuci je klasická SMS, zatímco SMS Výpis funguje na základě technologie Premium SMS.

Pokud Vám přišla SMS se SIN kódem na Vaše telefonní číslo, ze kterého jste se následně zkusil/a odeslat žádost o SMS výpis a odpověď nedorazila, pak se může jednat  o případ, kdy nemáte u svého operátora povolenou službu Premium SMS.

Co mám dělat, když jsem odeslal/a žádost SIN a nepřichází mi SMS se SIN kódem?

Tento stav může nastat při následujících situacích:

1) Odeslal/a jste žádost, ale neodeslal/a jste platbu nebo jste špatně vyplnil/a platební příkaz a platba se nespárovala.

Žádost čeká v systému na příchozí platbu 10 dní. Poté je stornována. Pro ověření, zda platba v pořádku dorazila, kontaktujte klientský servis.

2) Odeslal/a jste správně žádost, odeslal/a jste správně platbu, ale nepodařilo se telefonicky ověřit Vaši totožnost.

U každé přijaté a zaplacené žádosti ověřuje klientský servis totožnost žadatele prostřednictvím krátkého telefonátu. Pokud se nedovolá, tak posílá SMS zprávu s prosbou o zpětné zavolání.

Pokud neproběhne monitorovaný ověřovací telefonát, tak nebude žádost vyřízena.

SMS výpis

Co je služba SMS výpis?

Prostřednictvím SMS výpisu můžete snadno a rychle získat informaci o Vašich aktuálních závazcích po splatnosti (tj. dluzích) vedených sdružením SOLUS, které mohou mít vliv na poskytnutí hypotéky, úvěrové, leasingové či jiné služby u členských společností sdružení SOLUS.

Jedná se o nadstandardní službu nad rámec Vašeho zákonného práva na přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Jaké jsou výhody služby SMS výpis oproti papírovému výpisu?

Informace si můžete ověřit kdykoli a z jakéhokoli místa v ČR, bez nutnosti navštěvovat poštu ani jakýkoli jiný úřad. Odpověď obdržíte cca do jedné minuty. Při využití aplikace SMS výpis (dostupné pro Android a iOS) je možné druhý a každý další výpis pořídit za 50 Kč.

Jak službu SMS výpis použít?

K používání služby SMS výpis potřebujete SIN kód, na základě kterého Vás identifikujeme. Po jeho získání je používání služby SMS výpis velmi jednoduché. Na telefonní číslo 902 11 zašlete klíčové slovo SOLUS a svůj SIN kód a cca do minuty obdržíte SMS s výpisem Vašich závazků vůči členům sdružení SOLUS.

Nebo využijte novou aplikaci pro mobilní telefony (Android nebo iOS). Aplikace si umí zapamatovat Váš SIN kód, sama sestavit objednací SMS, více smsvypis.cz.

 

 Jak zažádat o SIN?

O SIN můžete žádat prostřednictvím webového formuláře Žádost o SMS výpis.

SIN? Co to je a proč ho potřebuji?

Tzv. SIN (SOLUS Identification Number) je osmimístný písmenný kód, který je nutný pro užívání služby SMS výpis. Bez něj tuto službu nelze využít. SIN slouží k Vaší identifikaci a umožňuje Vám ověřovat si aktuální stav závazků vedených o Vás v Registru FO.

Své unikátní SIN nikdy nesdělujte další osobě! Doporučujeme chovat se ke svému SIN obdobně jako například k PIN k platební kartě. Pokud dojde k vyzrazení Vašeho SIN, doporučujeme jej ihned zablokovat.

Jak dlouho platí můj SIN?

Platnost nepoužitého kódu SIN je 6 měsíců od jeho vydání. Pokud žadatel kód SIN poprvé nepoužije do 6 měsíců od jeho vydání, SIN ztrácí platnost a žadatel musí požádat o vydání nového.

Jak zaslat SMS objednávající SMS výpis?

Do SMS zprávy napište text v následující podobě (místo SIN uvedete Vám přidělený osmimístný osobní kód):

SOLUSmezeraSIN
Příklad: SOLUS LNIEDEKY 

a odešlete na telefonní číslo: 902 11.

Zpět obdržíte SMS výpis Vašich aktuálních závazků z telefonního čísla 902 11 125. Pokud Vám není odpověď doručena do několika minut, nechte si od svého operátora povolit službu Premium SMS a odešlete objednávací SMS znovu.

Nebo využijte novou aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS. Aplikace umí sama sestavit objednací SMS, přehledně zobrazit a uložit příchozí informace a pro uživatele, kteří si opakovaně ověřují své závazky, nabízí zajímavou cenu druhého a každého dalšího výpisu,
více www.smsvypis.cz.

Aplikace ke stažení zde:

 Jaké informace jsou v SMS výpisu obsaženy?

SMS výpis má následující podobu:

dluzna castka_1, veritel_1; dluzna castka_2; veritel_2;  aktualnost dat k [datum a cas]

Příklad 1): 0 Kc, Spolecnost1, s.r.o.; 14109 Kc, Spolecnost2, a.s.; aktualnost dat k 1.2.2010 11:02

Příklad 2): V soucasnosti pro Vas SIN v registru neni zadny zaznam (prislusne rodne cislo neni evidovano); aktualnost dat k 15.12.2013 16:30

SMS výpis obsahuje vybrané nejdůležitější údaje o Vašich aktuálních závazcích po splatnosti vedených v Registru FO o Vaší osobě. Naleznete zde informaci o jednotlivých dlužných částkách, o společnostech, které tyto dluhy evidují a které je předaly ke zpracování do Registru FO a datum a čas, kdy byl výpis zhotoven.

Nulová dlužná částka v SMS výpisu znamená, že dlužná částka již byla uhrazena. Tato informace je v Registru FO uložena na dobu tří let od data úhrady dlužné částky po splatnosti. V případě, že se jedná o produkt „Telekomunikační poplatky, služba elektronických komunikací“, nebo o produkt „Elektrická energie“ nebo „Plyn“, k automatickému výmazu dochází po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Chcete-li upřesnit okolnosti svého zařazení do Registru FO, musíte se obrátit na členskou společnost, která Vaše údaje do Registru FO zařadila.

V SMS výpisu není uveden žádný identifikační osobní údaj.

SMS neobsahuje datum zaplacení dlužné částky po splatnosti, od kterého plyne tříletá (v případě telekomunikačních operátorů nebo produktů elektrické energie nebo plynu roční) lhůta pro automatický výmaz záznamu z Registru FO.

Při pokusu o odeslání objednávací SMS pro SMS výpis mi telefon píše: "Nepodařilo se odeslat zprávu", co to znamená?

To znamená, že na Vašem mobilním telefonou není povolená služba Premium SMS. Nechte si ji povolit od Vašeho mobilního operátora. Toto hlášení se objevuje v sítích O2 a T-Mobile. Vodafone Vás bohužel nechá SMS odeslat, i když je služba zablokovaná, pouze Vám nedoručí výpis.

Co dělat, pokud objednaný SMS výpis nedorazil?

Pokud Vám SMS výpis nedorazil, nechte si od svého operátora povolit službu Premium SMS a odešlete objednávací SMS znovu (účtuje se pouze doručený SMS výpis). Pokud máte povolené prémiové SMS i dostatečný kredit a SMS výpis přesto nedorazil, volejte linku klientského servisu SID,a.s. na telefonním čísle 222 368 707. SMS výpis je zpoplatněn až v okamžiku, kdy je SMS s výpisem doručena. Služba SMS výpis je dostupná v síti společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s..

Co se stane, když omylem odešlu žádost o SMS výpis vícekrát za sebou?

Technické řešení SMS výpisu neumožňuje, aby uživatel dostal více než jeden zpoplatněný SMS výpis za 6 hodin. Pokud odešlete omylem více žádostí za sebou, tak Vám přijde pouze jedna odpověď, která je zpoplatněna a obsahuje výpis z registru.

Na další žádosti Vám přijde nezpoplatněná info SMS: „Od Vasi posledni zadosti o SMS vypis jeste neuplynulo dostatek casu (zadat muzete pouze 1x za 6 hodin). Vice informaci na www.solus.cz.“

Proč mohu používat službu SMS výpis pouze z jednoho mobilního telefonního čísla?

V rámci zajištění maximální bezpečnosti je možné dotázat se s Vaším SIN jen z jednoho mobilního telefonního čísla. Po první žádosti prostřednictvím SMS si Vaše mobilní telefonní číslo uložíme. V následných dotazech bude kontrolováno, zda je dotaz na dané SIN realizován pouze z příslušného telefonního čísla.

Mohu z jednoho mobilního telefonního čísla posílat více různých SINů?

Ne, nikoliv. Z mobilního telefonního čísla se můžete dotázat pouze na jediný SIN a to v rámci zajištění maximální bezpečnosti. Uložené číslo můžete v budoucnu nahradit jiným mobilním telefonním číslem, čímž současně udělíte souhlas ve stejném rozsahu pro nově uvedené mobilní telefonní číslo.

Jak změnit telefonní číslo pro využívání služby SMS výpis?

Změna mobilního telefonního čísla je možná přes naše klientské centrum po ověření Vašeho SIN a čísla původního telefonu. Kontaktní informace na klientské centrum naleznete v sekci Kontakt.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tato služba je zpoplatněna finanční částkou dle Vašeho tarifu. Tuto linku provozuje Společnost pro informační databáze, a.s.

Jak blokovat SIN?

Blokace SIN při jeho vyzrazení je možná přes naše klientské centrum po ověření Vašeho SIN a čísla telefonu. Pro další používání služby SMS výpis budete muset zažádat o nový SIN. Kontaktní informace na klientské centrum naleznete v sekci Kontakt.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tato služba je zpoplatněna finanční částkou dle Vašeho tarifu. Tuto linku provozuje Společnost pro informační databáze, a.s.

Aplikace

Co je aplikace SMS výpis?

Aplikace SOLUS pro mobilní telefony se systémy Android a iOS poskytuje rozšíření úspěšné služby SMS výpis, díky které můžete kdykoliv a z jakéhokoliv místa v ČR ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v Registru FO sdružení SOLUS. Aktuální a spolehlivou informaci získáte do několika minut po odeslání žádosti o SMS výpis.

Proč bych měl použít aplikaci?

Aplikace má oproti základnímu výpisu několik zásadních výhod:

 1. zvýhodněná cena druhého a každého dalšího výpisu pořízeného aplikací,
 2. sama připraví objednávací SMS ve správném tvaru.

Kde stáhnu aplikaci SMS výpis?

Aplikaci můžete stáhnout pomocí odkazů níže:

 Jak aplikaci nainstalovat?

Postup instalace aplikace naleznete na stránkách www.smsvypis.cz

Jak používat aplikaci?

První spuštění aplikace

Po přečtení úvodní obrazovky klikněte na tlačítko Pokračovat. Na další obrazovce vložte svůj osobní SIN kód, který Vám byl vygenerován sdružením SOLUS. Tento kód je složen z osmi písmen. Po vložení SIN kódu stiskněte tlačítko Zaregistrovat. Na další obrazovce zvolte svůj vlastní čtyř číselný PIN, který budete používat pro budoucí přihlášení do aplikace, PIN si dobře zapamatujte, po dobu používání jej nelze změnit, poté stiskněte tlačítko Přihlásit. Nyní se nacházíte v základním menu aplikace.

Doplnění telefonního čísla

Pro správnou funkci aplikace je nutné zadat do aplikace číslo mobilního telefonu, ve kterém aplikaci používáte a ze kterého budete posílat žádost o výpis. Poklepejte na řádek s textem „Telefonní číslo“ a vložte telefonní číslo bez předpony +420. Stiskněte OK.

 

Žádost o SMS výpis

Pro Android:

O výpis požádáte stisknutím tlačítka Žádost o SMS výpis z Registru FO. Aplikace Vám zobrazí podmínky objednání SMS výpisu a vyzve Vás k potvrzení. Po potvrzení aplikace potvrdí odeslání požadavku.Pro iOS:

O výpis požádáte stisknutím tlačítka Připravit SMS se žádostí o Výpis. Aplikace Vám zobrazí podmínky objednání SMS výpisu a vyzve Vás k potvrzení. Po potvrzení aplikace sestaví objednávací SMS, kterou odešlete.Při odesílání druhé a další SMS zprávy bude objednávací SMS ve tvaru „SOLUS VášosobníSIN R identifikační kód“ např.:

Přijetí SMS výpisu

 

Pro Android:

 Pro iOS:

SMS s výpisem naleznete ve Vašich přijatých SMS. První příchozí SMS přijde z čísla 902 11 125, druhý a každý další výpis přijde z 902 11 050.

 

  

Když odinstaluji aplikaci, ztratím právo na zvýhodněnou cenu za první výpis?

Ano, pokud odinstalujete aplikaci, pak první SMS Výpis po nové instalaci aplikace bude stát opět 125 Kč, druhý a každý další v rámci instalace bude opět za 50 Kč.

Mohu aplikaci používat po změně mobilního telefonu?

Samozřejmě ano, stačí do nového mobilního telefonu stáhnout a nainstalovat aplikaci z Google play nebo App storu. Při prvním spuštění zadáte SIN a následně zvolíte svůj snadno zapamatovatelný čtyřmístný PIN. V nově nainstalované aplikaci na novém telefonu nebude dostupný archiv příchozích SMS výpisů a první SMS odeslaná ve znovu nainstalované aplikaci bude účtována podle vyššího tarifu.

Jak mohu změnit SIN?

SIN zadaný při instalaci nejde z bezpečnostních důvodů změnit. Při změně SINu je nutné aplikaci přeinstalovat. Po reinstalaci aplikace bude vymazán archiv příchozích SMS výpisů a první SMS odeslaná v znovu nainstalované aplikaci bude účtována podle vyššího tarifu.

Jak mohu změnit PIN?

PIN zadaný při instalaci nejde z bezpečnostních důvodů změnit. Při zapomenutí PINu je nutné aplikaci přeinstalovat. Po reinstalaci aplikace bude vymazán archiv příchozích SMS výpisů a první SMS odeslaná v znovu nainstalované aplikaci bude účtována podle vyššího tarifu.

Potřebuji pro správnou funkci SMS internet?

Ne, internet je potřeba pouze pro stažení aplikace prostřednictvím Google play nebo App store. Samotná služba SMS výpisu funguje na principu Premium SMS.

Registry SOLUS

Jaké jsou podmínky zařazení do Registru FO a Registru IČ?

Do Registru FO a Registru IČ jsou zařazeni spotřebitelé neplnící své povinnosti vztahující se k činnosti alespoň jednoho člena sdružení SOLUS, který je zapojen do činnosti Registru FO a Registru IČ. Aktuální seznam členů můžeme nalézt na stránce Členské společnosti.

Kritériem pro prvotní zařazení do Registru FO a Registru IČ je skutečnost, že spotřebitel je v prodlení se splněním svých závazků z úvěrové, leasingové či jiné smlouvy, ze které mu vznikl finanční závazek po splatnosti vůči věřiteli a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

Je nějak stanovena minimální výše dluhu, od které se záznamy do registrů SOLUS nezapisují? Objeví se v registrech záznam o dluhu ve výši 30 Kč apod.?

Minimální hranice dlužné částky po splatnosti pro prvotní zařazení do negativních registrů SOLUS (Registr FO, Registr IČ) je 500 Kč.

Dostanu se do negativních registrů SOLUS, pokud jsem zapomněl uhradit například jednu leasingovou splátku či jednu fakturu za telefon?

Zápis do registrů FO a IČ provede členská společnost sdružení SOLUS zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury).

Výjimky tvoří začátek smluvního vztahu, kde lze dlužníka zařadit do registrů SOLUS již po dvou neuhrazených splátkách, a na konci smluvního vztahu, kdy je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední splátka. Klienta společnost zařazuje také v případě, kdy pro neplacení došlo k zesplatnění úvěru nebo odstoupení od smlouvy.

U žádného z výše uvedených kritérií však není doba prodlení kratší než 30 dní.

Jak dlouho jsou údaje v registrech FO a IČ zaznamenány? Za jak dlouho po uhrazení dluhu zmizí?

Registr FO a Registr IČ shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků. Registr FO a Registr IČ obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek.  

Registr FO a Registr IČ neobsahuje žádné citlivé údaje ani další doplňující informace, jako např. informaci o výši příjmu. Na základě dotazu do Registru FO a Registru IČ se členská společnost, kromě identifikace klienta, kterou již zná, dozví pouze informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě. Informace o úhradě dluhu je v Registru FO a v Registru IČ uchovávána po dobu 3 let.

V případě, že se jedná o produkt „Telekomunikační poplatky, služba elektronických komunikací“, nebo o produkt „Elektrická energie“ nebo „Plyn“, k automatickému výmazu dochází po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Jak se mohu dozvědět, zda jsem evidován/a v registrech sdružení SOLUS (Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr)?

Na základě elektronické žádosti prostřednictvím webového formuláře nebo písemné žádosti s Vaším podpisem máte možnost získat informaci o tom, zda jste v registrech sdružení SOLUS (Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr) veden/a, jaké údaje jsou o Vás vedeny a o zdroji předmětné informace vztahující se k Vašim osobním údajům. Vaši totožnost je nutné doložit fotokopií dokladu totožnosti (občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu, cestovní pas) nebo úředně ověřeným podpisem.

Adresa pro zaslání vyplněné písemné žádosti s Vaším podpisem je: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.

Pro Výpis z Registru FO můžete využít i rychlou službu SMS. Základem služby je kód SIN, který můžete objednat prostřednitvím žádosti.

Odpověď na žádost o informace může být v případech podle čl. 12 odst. 5 GDPR zpoplatněna.

Odkaz na webový formulář pro Elektronickou žádost.

Bezpečnostní opatření neumožňují:

* vyřídit odpověď na žádost o výpis z registrů SOLUS osobně na počkání
* poskytnout odpověď na žádost o výpis z registrů SOLUS po telefonu
* vyřídit odpověď na žádost o výpis z registrů SOLUS expresní formou

Všechny své závazky po splatnosti jsem vyrovnal/a, proč jsem v Registru FO nebo Registru IČ stále evidován/a?

K výmazu samotnou úhradou dlužné částky nedochází, neboť pro posouzení bonity a důvěryhodnosti zákazníka je relevantní i skutečnost, že v nedávné době své smluvní závazky porušil, byť toto porušení následně napravil.

Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do Registru FO či Registru IČ zařazen/a, jsou v těchto registrech uchovávány po dobu tří let od data úhrady dlužné částky po splatnosti. Po uplynutí této lhůty je záznam o Vás z uvedených registrů automaticky vymazán.

V případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn), k automatickému výmazu dochází po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Všechny své závazky po splatnosti jsem vyrovnal/a, kdy dojde k aktualizaci Registr FO nebo Registru IČ?

Členské společnosti sdružení SOLUS mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce.

Co mám dělat v případě, že jsem se v registru SOLUS ocitl neoprávněně?

Případy, kdy se dostane fyzická osoba neoprávněně do registru SOLUS, jsou velmi ojedinělé, zpravidla k nim dochází v důsledku odcizení identity. Pokud máte pochybnosti o oprávněném zařazení do registrů SOLUS, obraťte se na členskou společnost, která záznam do databází zapsala. V případě prokázání neoprávněnosti takového záznamu je záznam neprodleně odstraněn.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi Vámi a členskou společností, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je členská společnost povinna tuto skutečnost na Vaši žádost v registru poznamenat.

Můžete též kontaktovat Pověřence ochrany údajů na adrese poverenec@solus.cz.

Mohu se nechat z registru na vlastní žádost vymazat?

K výmazu záznamů z Registru FO a Registru IČ dochází automaticky po uplynutí:

 • 3 let od data úhrady závazku po splatnosti nebo
 • 1 roku od data úhrady závazku po splatnosti, v případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn).

V případě zařazení osobních údajů do Pozitivního registru, je záznam evidován:

 • maximálně po dobu 3 měsíců, v případě, že nedojde k uzavření smlouvy (jedná se o informaci, že jste si zažádal/a o službu u členské společnosti Sdružení SOLUS),
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dalších 3 let od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti nebo
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále 1 rok od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti, v případě, že byla uzavřena smlouva o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn).

Údaje jsou z Pozitivního registru automaticky vymazány po uplynutí dané doby.

Uvedené lhůty jsou stanoveny v mezích určených § 20z odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

S evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru můžete vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány. Takové Vaše prohlášení by mělo obsahovat křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, případná další příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, IČ fyzické osoby v případě, že podnikáte, adresu Vašeho trvalého bydliště a Váš podpis. Pokud tyto údaje obsahovat nebude, nemusí se nám podařit ztotožnit záznamy, které se týkají Vaší osoby. Vyjádření nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru se nijak nedotýká evidence údajů v negativních registrech (Registr FO, Registr IČ).

V případě, že se domníváte, že jsou dány zvláštní důvody pro dřívější výmaz údajů o Vaší osobě, prosíme Vás o co nejpodrobnější popsání těchto důvodů, případně o doložení relevantních dokumentů a zaslání na adresu poverenec@solus.cz.

Mohu požádat o půjčku či jinou službu člena sdružení SOLUS, pokud mám záznam v registru?

Členské společnosti Sdružení SOLUS o poskytnutí svých služeb rozhodují na základě vyhodnocení schopnosti klienta svému závazku dostát. Využívají přitom co nejširší spektrum dostupných informací, informace z registrů SOLUS jsou tak jen jednou z řady informací, které v rámci řízení rizika členské společnosti posuzují.

Pokud ostatní dostupné skutečnosti ukazují, že klient bude schopen svému závazku dostát, nemusí být tedy například existence záznamu o tom, že klient byl v minulosti v prodlení s plněním svých závazků, ale nyní již toto prodlení vyrovnal, překážkou poskytnutí služby.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?

   a) Žádost o generování SIN – cca do 2 dnů;
   b) Žádost o SMS výpis – cca do 1 minuty;
   c) Žádost o přístup k osobním údajům – v případě, že Vaše žádost bude splňovat veškerá kritéria, bude vyřízena bez zbytečného odkladu v souladu se zákonem a v pořadí, v jakém byla doručena a zaevidována, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Ve výjimečných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.

Umožňujete za příplatek rychlé vyřízení?

Takovouto službu neposkytujeme. Viz také odpověď na otázku „Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?“

Jak mi bude odpověď na žádost doručena?

Odpověď na žádost o výpis Vám můžeme zaslat dvěma způsoby:

 1. pokud jste požádal písemně, bude Vám odpovězeno opět písemně poštou,
 2. pokud jste požádal on-line, bude Vám odpovězeno elektronickou poštou.

Odpověď zasíláme na kontaktní adresu, kterou si uvedete v žádosti. Poštou výpisy zasíláme pouze v rámci České republiky. Odpověď Vám bude zaslána Společností pro informační databáze, a.s. (SID), která je zpracovatelem plnícím zákonné povinnosti za správce sdružení SOLUS.

Je možné poslat odpověď na žádost o výpis třetí osobě?

Výpis vždy adresujeme na osobu, jejíž osobní údaje jsou ve výpise uvedeny. Výpis Vám zašleme na jakoukoliv kontaktní adresu v rámci České republiky. V případě, že požadujete zaslání třetí osobě, pak tato osoba musí být k tomuto úkonu zplnomocněna. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Jaké informace se z výpisu dozvím?

Z výpisu se dozvíte, zda jste v databázi veden/a či nikoliv. Pokud jste v databázi veden/a, tak se dále dozvíte, jaké osobní údaje jsou o Vás vedeny, informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě a informaci o společnosti, která Vaše údaje do databáze zařadila (zdroj údajů).

Pokud máte zájem o upřesnění okolností svého zařazení do společné databáze spotřebitelů (Registr FO), databáze podnikatelů a právnických osob (Registr IČ) nebo do Pozitivního registru, musíte se obrátit na členskou společnost, která Vaše údaje do databáze poskytla (zdroj údajů).

Sdružení SOLUS mi potvrdilo, že moje osobní údaje byly v registru blokovány. Ve výpisu (SMS nebo papírovém) je ale stále vidím.

Výpisy zpracovávaných osobních údajů jsou určeny pro vaši osobní potřebu a v souladu s GDPR obsahují všechny osobní údaje, které o vás sdružení SOLUS zpracovává, bez ohledu na to, zda byly blokovány či nikoli. Ostatní potencionální příjemci (členové sdružení SOLUS) však v případě jejich dotazu (v rámci vaší žádosti o poskytnutí služby) blokované údaje neobdrží.