Registr úvěruschopnosti

Sdružení SOLUS dne 1. 1. 2024 spustilo nový Registr úvěruschopnosti. Tento registr shromažďuje a zpracovává negativní i pozitivní údaje o klientech a jejich smluvních závazcích souvisejících se spotřebitelským financováním. Pozitivní informace vypovídají o skutečnosti, že klient své povinnosti ke členům sdružení SOLUS řádně plní. Oproti tomu negativní informace se vztahují k neplnění povinností klienta, které vyplývají ze smluvních podmínek (nejčastěji se jedná o nehrazení předepsaných finančních splátek). Finanční instituce mohou tedy na základě Registru úvěruschopnosti daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda je daný klient schopen unést další finanční zatížení či nikoliv.

Detailní informace o rozsahu zpracování informací v jednotlivých registrech, identifikaci subjektů a osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování, popis fungování jednotlivých registrů, prohlášení o bezpečnosti zpracovávaných dat a poučení o právech subjektů údajů najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS.