Elektronický formulář žádostio přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Elektronický formulář žádosti

o přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR 

  • Formulář slouží pro uplatnění práva na přístup k osobním údajům evidovaným v registrech SOLUS.

  •  

  • Formulář je určen pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

  •  

  • Pokud Vám nevyhovuje elektronická forma objednávky můžete si podat žádost poštou pomocí tohoto formuláře.

  •  

  • Žádost splňující veškeré náležitosti vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

  •  

Sdružení SOLUS má právo v případech, kdy se jedná o opakovanou či šikanózní žádost, v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) uložit přiměřený poplatek 220,- Kč zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Povinnosti podle GDPR vůči subjektům údajů za Sdružení SOLUS plní Společnost pro informační databáze, a.s.