Členem sdružení SOLUS se stala FinTech společnost Twisto payments

25. 01. 2017

Praha, 25. ledna 2017 – Společnost Twisto payments se stala členem sdružení SOLUS, provozovatele největšího negativního registru klientských informací v ČR. Společnost vyhodnotila, že v rámci sdružení SOLUS může nejlépe splnit nároky regulace a právního rámce, se současným zachováním základních myšlenek vlastní služby, tedy jednoduchosti a bezpečnosti plateb pro své zákazníky.

Ve sdružení SOLUS je nyní 54 členů, kteří poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v oblasti obchodu.

„S Twisto se nám podařilo zjednodušit nejen placení v e-shopech, ale i úhrady složenek a faktur. Spolu s vývojem zákaznicky přívětivého platebního řešení však od počátku dbáme na přesné řízení rizik a odpovědné poskytovaných úvěrů. Zde se ve značné míře spoléháme na vlastní skoringový model Nikita a jeho unikátní pohled na zákazníka. Naší ambicí je platit za klienty, kteří jsou schopni zvládat své finanční závazky a takovýmto klientům pomocí našich technologií zjednodušovat život. Jako člen sdružení SOLUS budeme moci ještě pečlivěji vyhodnocovat úvěruschopnost klientů a přesněji odhadovat kreditní rámce, které pro naše klienty budou komfortní, “ uvedl zakladatel a CEO Twista Michal Šmída.

V negativním Registru fyzických osob SOLUS je aktuálně záznam o řádově 650 tisících spotřebitelů, kteří mají závazky po splatnosti ve výši 50,5 miliardy korun. Používání informací z tohoto registru patří v Česku k nejefektivnějším informačním zdrojům při posuzování schopnosti spotřebitele dostát budoucím závazkům ze smlouvy.

„Registry sdružení SOLUS se staly nezastupitelným nástrojem při řízení rizik u poskytovaných služeb. Jejich úloha významně vzrostla s ohledem na účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru, který dává úvěrovým společnostem povinnost prověřit dostatečně schopnost splácet poskytnutý úvěr – což učiní spolehlivě zejména prověřením v registrech klientských informací,“ dodává Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

 

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz