Čtvrtina spotřebitelů je stále připravena zamlčet dluh po splatnosti

21. 03. 2024

Praha, 21. března 2024 – Zamlčením dluhu po splatnosti v žádosti o úvěr se může spotřebitel dopustit trestného činu úvěrového podvodu. Až čtvrtina spotřebitelů (přesně 24 %) oslovených ve výzkumu agentury IPSOS pro sdružení SOLUS by přitom podobný závazek po splatnosti finanční instituci neoznámila. Finanční gramotnost v této oblasti se však zlepšuje: ještě v roce 2017 při stejné otázce chtělo zamlčet závazek po splatnosti 40 % dotázaných.

České domácnosti jsou stále pod tlakem nepříznivé ekonomické situace a u řady z nich se zhoršuje jejich schopnost splácet řádně smluvní závazky. V této souvislosti považujeme za důležité upozornit spotřebitele, že zamlčení dluhu po splatnosti v úvěrové žádosti pro ně může mít vážné důsledky. Jsme však velmi rádi, že v čase klesá počet spotřebitelů, kteří by svůj existující dluh po splatnosti při své žádosti o novou finanční službu zamlčeli. Je to výsledek dlouhodobého úsilí a postupného zvyšování finanční gramotnosti spotřebitelů, ke kterému přispívá také činnosti sdružení SOLUS a jeho členů,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Riziko podobného jednání roste s počtem spotřebitelů, kteří se dostanou do potíží s úhradou svých závazků. Jen v posledním čtvrtletí roku 2023 jich do Registru Fyzických osob SOLUS přibylo více než 8 900. Ve 4 800 případů šlo o nové dlužníky, kteří ještě neměli v databázi žádné závazky po splatnosti (meziročně +32 %). Dalších téměř 4 100 osob, u kterých byl zaevidován v tomto období nový dluh po splatnosti, již v databázi mělo v dané chvíli jiný dluh po splatnosti (meziročně + 34 %). U těchto celkem 8 900 osob bylo zaznamenáno nově do Registru 10 523 závazků po splatnosti (meziročně + 36 %).

V roce 2023 nalezl SOLUS v databázi v průměru u 14 % klientů, na které se odpovědné společnosti dotazují před poskytnutím úvěru či služby s odloženou splatností, že mají nebo v nedávné minulosti měli dluh po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS. Existence dluhu po splatnosti však nemusí automaticky znamenat, že spotřebitel nemůže získat úvěr či službu u některého z členů sdružení SOLUS. Pro odpovědné posouzení schopnosti splácet by však spotřebitel měl v žádosti o úvěr či jinou službu uvádět přesné a úplné informace.

Zatímco v rámci výzkumu agentury IPSOS realizovaného v roce 2017 netušilo 56 % občanů, že by se podobným jednáním mohlo dopustit trestného činu, v rámci výzkumu realizovaného v roce 2023 to bylo 43 % dotázaných. Během šesti let se zlepšila finanční gramotnost v této oblasti o 13 procentních bodů.

Zlepšil se také vztah klientů k úvěrovým registrům. 91 % dotázaných souhlasilo s tvrzením, že úvěrové registry chrání spotřebitele v prodlení s úhradou svých závazků před dalším neodpovědným zadlužením. Stejný podíl dotázaných přitom věří, že existence informací o dlužnících v úvěrovém registru může zvýšit dostupnost finančních služeb pro klienty, které ještě finanční instituce nezná.

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

Výzkum byl realizován internetovým dotazníkovým šetřením na vzorku 525 respondentů.

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz