Druhé čtvrtletí 2020 udrželo pozitivní trend: pomohly odklady splátek i odpovědný přístup členů SOLUS

29. 07. 2020

Praha, 20. července 2020 – Ke konci června evidovalo sdružení SOLUS ve svém registru spotřebitelů, kteří neplní dlouhodobě své závazky, 553 tisíc osob. Je to o 7 tisíc méně, než ke konci března 2020. Díky odpovědnému přístupu členských společností, které dlouhodobě prověřují schopnost klientů dostát svým smluvním závazkům, i díky rychlému zavedení odkladu splátek v době krize způsobené koronavirem, udrželo druhé čtvrtletí dlouholetý pozitivní trend

Počet osob zapsaných v největším registru dlužníků v ČR klesá již 6 čtvrtletí v řadě. Vývoj jasně dokládá, jak může odpovědné řízení rizika a důsledné prověřování schopnosti klienta splácet smluvní závazky pomoci při snižování počtu dlužníků v prodlení.

V Registru FO eviduje SOLUS závazek po splatnosti u 6,23 % dospělých občanů ČR (oproti 6,63 % ke konci června 2019). Celkový dluh po splatnosti u těchto spotřebitelů dosáhl 47,8 mld. korun. Potíže s platební morálkou odhalí registr přibližně u 13 žadatelů o půjčku ze sta.

Ačkoli se může zlepšení v oblasti platební morálky zdát v současnosti překvapivé, lze jej poměrně jednoduše vysvětlit. „Pokles počtu dlužníků v registru fyzických osob pozorujeme již několik let. Naše členské společnosti nemají zájem poskytovat půjčky či služby klientům, kteří nebudou schopní dostát svým závazkům, a odpovědně jejich platební morálku prověřují. V tom jim negativní registr SOLUS pomáhá a čísla ukazují, že je to velmi efektivní nástroj. Krize také ukázala, že členské společnosti SOLUS byly ochotny pomoci klientům, kteří s věřitelem komunikují a řeší případné potíže, a to ještě před vznikem zákonné povinnosti umožnit odklady splátek,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Do negativního registru SOLUS jsou zapsány závazky po splatnosti nad 500 Kč, které není klient dlouhodobě schopný splácet. Ve většině případů se tak záznam v registru objeví nejdříve po uplynutí 3 měsíců, často i později. Kolik nových záznamů se v registrech objeví v souvislosti s pandemií koronaviru v tuto chvíli nelze odhadnout. „Schopnost domácností splácet přijaté závazky bude záviset zejména na míře dlouhodobých dopadů pandemie na ekonomiku. Různé prognózy se však v tuto chvíli velmi liší. Pokud ovšem většina spotřebitelů požádala o odklad splátek až do konce října, mohou se případné potíže se splácením těchto úvěrů objevit v registrech až v roce 2021,“ doplnil Jan Stopka.

Data sdružení SOLUS ukazují také dlouhodobě propastné rozdíly mezi jednotlivými kraji a regiony ČR. Zatímco například ve Zlínském kraji nebo Kraji Vysočina přesahuje podíl dospělých se zápisem v registru SOLUS jen těsně čtyřprocentní hranici, v Karlovarském kraji přesahuje hranici 10 procent a v Ústeckém kraji dokonce 12 procent.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajíchSOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz