Elektronický formulář žádostio výpis PO

Tento formulář slouží k podání žádosti o výpis pro právnickou osobu.

Do formuláře vyplňte adresu, na kterou si přejete výpis doručit.

(Vyplňte jako číslice bez mezer)
(Na email budou doručeny platební údaje)
(Uveďte v zájmu úspěšného vyřízení žádosti k doplnění chybějících údajů. Vyplňte 9 číslic.)
(Bez mezer.)
(Osoba oprávněná jednat za společnost)
(Osoba oprávněná jednat za společnost)
(Osoba oprávněná jednat za společnost. Vyplňte pouze v případě, že jednají dvě osoby společně)
(Osoba oprávněná jednat za společnost. Vyplňte pouze v případě, že jednají dvě osoby společně)

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby:

Žadatel potvrzením podmínek této služby bere na vědomí, že provozovatel registru má právo za poskytnutí výpisu požadovat přiměřenou úhradu. Podrobnější informace o ceně jsou uvedeny v sekci Ceník

Úhrada, Zaslání a vyzvednutí výpisu:

Úhrada objednávky může být provedena pomocí převodu z libovolného účtu nebo přímým vkladem na účet. Variabilní symbol je uveden v emailu s potvrzením objednávky.

Zaslání výpisu žadateli probíhá formou doporučeného dopisu do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Pokud se dopis nepodaří doručit z důvodu na straně adresáta, jako je udání nesprávné adresy nebo nesprávné označení poštovní schránky, musí žadatel o výpis zaslat novou žádost a znovu uhradit poplatek.

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

V případě problému s vyplněním formuláře můžete kontaktovat klientský servis sdružení SOLUS na telefonním čísle 222 368 707.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“  dojde k elektronickému odeslání Vaší žádosti sdružení SOLUS, ovšem pouze za předpokladu, že byly z Vaší strany vyplněny veškeré požadované údaje a rovněž byl potvrzen souhlas s podmínkami této služby.