Novými členy sdružení SOLUS se staly Wüstenrot hypoteční banka a Wüstenrot – stavební spořitelna

03. 04. 2019

Praha, 3. dubna 2019 – Sdružení SOLUS přijalo mezi své členy dva významné hráče na poli financování bydlení: Wüstenrot hypoteční banku a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelnu a.s. Rozšíření členské základny Sdružení pomůže k dalšímu zvýšení přidané hodnoty registrů SOLUS.

„Ve Wüstenrotu si zakládáme na osobním kontaktu s klientem, kterého provázíme při řešení nejrůznějších finančních potřeb. I proto je pro nás důležité odpovědně posoudit, zda je závazek, který v podobě úvěru přijímá, schopen v dlouhodobém horizontu bezproblémově splácet. Jsem přesvědčen, že nám registry SOLUS pomohou ještě lépe chránit naše klienty,“ uvedl Ing. Pavel Fischer, vedoucí úseku Provoz, Wüstenrot

Podle odhadů sdružení SOLUS se aktuálně dostanou do potíží s plněním svých smluvních závazků přibližně 2 % nových klientů. To znamená historicky nejmenší podíl smluv, u kterých klienti neplní své závazky. Díky snižování podílu i objemu pohledávek v prodlení mohou členské společnosti sdružení SOLUS nabízet lepší podmínky služeb i výhodnější ceny.

Registr fyzických osob sdružení SOLUS je největším negativním registrem na českém trhu. Ke konci roku 2018 obsahoval informaci o 620 tisících dospělých občanech ČR s nesplaceným závazkem po splatnosti u některé z členských společností sdružení SOLUS. Registr je zároveň unikátní tím, že obsahuje informace o závazcích po splatnosti z celé řady ekonomických sektorů.

„Ucelené informace z více ekonomických sektorů představují nejefektivnější zdroj informací o platební morálce klienta. Registry, které obsahují informace z více ekonomických sektorů, proto vyzdvihují díky jejich funkčnosti a efektivitě ve svých studiích opakovaně například Světová banka či OECD,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Do činnosti SOLUS je po vstupu Wüstenrot hypoteční banky a Wüstenrot – stavební spořitelny zapojeno 57 společností. Ty poskytují své služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v oblasti obchodu. Do Registru fyzických osob SOLUS mohou nahlížet pouze členské společnosti Sdružení, a to pouze v případě, že mají zákonem daný důvod.

 

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz