Počet firem s dluhem po splatnosti v registru SOLUS klesl ke konci roku 2019 o desetinu na 47 tisíc, přestože počet bankrotů firem a podnikatelů meziročně vzrostl

17. 03. 2020

Praha, 17. března 2020 – Počet firem a podnikatelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru IČ klesl ke konci roku 2019 o 11 procent na 47 tisíc. Suma závazků po splatnosti se meziročně snížila o 265 milionů korun na přibližně 5,8 miliardy Kč. Registr IČ je v České republice nejvýznamnějším registrem s informacemi o platební morálce podnikatelských subjektů.

„Podle zveřejněných statistik vloni poprvé po šesti letech vzrostl počet bankrotů firem a podnikatelů. Členské společnosti sdružení SOLUS přitom mohly profitovat z lepší platební morálky svých klientů. Protichůdný vývoj obou statistik prokazuje význam řízení rizika za pomoci negativních registrů klientských informací,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Registr IČ je tzv. negativní registr, obsahuje tedy výhradně informace o závazcích po splatnosti, které mají firmy a podnikatelé u členských společností sdružení SOLUS. Díky Registru IČ mohou finanční instituce, telekomunikační či energetické firmy lépe prověřit platební morálku svých firemních zákazníků. I když v absolutním vyjádření evidují členové SOLUS řádově méně dlužníků mezi firmami a podnikateli než mezi spotřebiteli, průměrná výše dluhu je zde podstatně vyšší.

Díky zanesení informace o závazku po splatnosti do registru může být omezeno riziko vzniku dalších potenciálních dluhů. Dlužník – ať již podnikatel, nebo právnická osoba – je zároveň motivován k úhradě svého dluhu. V roce 2019 takto část nebo celý svůj závazek po splatnosti uhradilo více než 12 tisíc podnikatelů, celková výše uhrazených závazků po splatnosti překročila 671 milionů Kč.

Podíl firem a podnikatelů s informací o závazku po splatnosti v negativním Registru IČ na celkovém počtu firem a podnikatelů v jednotlivých krajích (údaje k 31. 12. 2019)V absolutním vyjádření pochází nejvíce firem a podnikatelů s evidovanou informací o závazku po splatnosti z Prahy. Zde eviduje Registr IČ téměř 13 tisíc subjektů. Situace zadlužených firem a podnikatelů se vyvíjela v roce 2019 pozitivně ve všech krajích s výjimkou Moravskoslezského – zde se podíl firem se záznamem v Registru IČ na celkovém počtu evidovaných firem v kraji zvýšil meziročně o 2,5 %.

Do činnosti sdružení SOLUS je zapojeno řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

 

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz