Počet nových dlužníků v registru SOLUS roste, za čtvrtletí přibylo v databázi neplatících klientů více než 4 800 nových osob

25. 01. 2024

Praha, 25. ledna 2024 – V Registru Fyzických osob SOLUS přibilo v posledním čtvrtletí roku 2023 více než 4 800 nových osob (meziročně +32 %). Dalších téměř 4 100 osob, u kterých byl zaevidován v tomto období nový dluh po splatnosti, již v databázi mělo v dané chvíli jiný dluh po splatnosti (meziročně + 34 %). U těchto celkem 8 900 osob bylo zaznamenáno nově do Registru 10 523 dluhů po splatnosti (meziročně + 36 %).

Zejména vysoká inflace a pokles výkonnosti české ekonomiky v roce 2023 způsobily tlak na rodinné rozpočty domácností v České republice. Situace se promítla také do schopnosti domácností řádně splácet své smluvní závazky. V průběhu celého roku evidoval SOLUS zvýšený počet záznamů o nových dluzích po splatnosti jak u osob, u kterých již nějaký dluh evidoval, tak u spotřebitelů, kteří do té doby všechny závazky řádně hradili.

Platební morálka spotřebitelů se v roce 2023 zhoršila. Do Registru fyzických osob jsme vloni zaevidovali téměř 20 tisíc nových dluhů po splatnosti. To je o šest procent více, než například v roce 2020. Zároveň jde podstatně častěji o klienty, kteří dříve hradili své závazky bez problémů a doposud v negativním registru SOLUS žádný záznam neměli,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V roce 2023 odhalil SOLUS v průměru u 15 % klientů, na které se odpovědné společnosti dotazují před poskytnutím úvěru či služby s odloženou splatností, že již mají jiný dluh po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS. „Registr fyzických osob SOLUS pomáhá nejen členským společnostem, ale zásadně přispívá k ochraně klientů, kteří již mají závazek po splatnosti a přesto žádají o jiný úvěr či službu s odloženou splatností,“ doplnil Jan Stopka.

SOLUS Index: vývoj v posledním čtvrtletí

Pozn.: Při sestavení regionálních statistik vychází sdružení SOLUS z údajů o trvalém bydlišti, které sdělí spotřebitelé svým věřitelům. Pokud neinformuje dlužník věřitele o případné změně adresy, může dojít k mírnému zkreslení statistik, neboť je použito PSČ z adresy, kde se již dlužník fakticky nezdržuje.

Počet spotřebitelů zapsaných v Registru fyzických osob SOLUS se ke konci roku 2023 meziročně snížil o 54 tisíc na 369 tisíc. Je to nejméně osob od prvotního naplnění registru informacemi členských společností. Snížila se také dlužná částka po splatnosti evidovaná u spotřebitelů – z 30,9 miliardy korun ke konci roku 2022 na necelých 29 miliard korun.

Přestože přibývá nových záznamů o dluhu po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS, celkový počet evidovaných osob (rodných čísel) v databázi ke konci roku poklesl. Stejně jako v předchozích čtvrtletích roku 2023 k tomu přispěly úpravy v databázi např. ve formě zastavení vymáhání historických bagatelních dluhů či odhod BNP Paribas z českého trhu.

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz