Předsednictvo sdružení SOLUS obhájilo mandát, předsedou sdružení SOLUS byl opětovně zvolen Luděk Čermák

04. 10. 2023

Praha, 4. října 2023 – Členské společnosti sdružení SOLUS zvolily na příští čtyři roky předsedu a místopředsedy předsednictva, které je statutárním orgánem Sdružení. Jednomyslná volba při účasti zástupců všech řádných členů dala silný mandát k pokračování všech členů vedení.

Vedení SOLUS získalo velmi silný mandát, aby pokračovalo v dosavadní úspěšné činnosti, jejíž prioritou je přispívat k prevenci předlužování klientů, a tím k ochraně nejen členských společností, ale také jejich klientů. SOLUS bude i nadále nepostradatelným nástrojem v oblasti prevence, neboť prověření platební schopnosti klienta na začátku smluvního vztahu je vždy lepším řešením, než následné řešení neuhrazených závazků formou exekucí a insolvencí,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Ve funkci předsedy sdružení SOLUS byl potvrzen Ing. Luděk Čermák, MBA, obchodní ředitel společnosti ESSOX. Luděk Čermák je ve funkci předsedy sdružení SOLUS již od roku 2007. Potvrzeni ve funkci byli i tři dosavadní místopředsedové.

Každý člen předsednictva sdružení SOLUS tradičně zastupuje jeden z klíčových sektorů, které sdílí informace v registrech s cílem ochránit spotřebitele před neodpovědným zadlužením:

  • předseda Ing. Luděk Čermák, MBA, zastupuje nebankovní finanční sektor,
  • místopředseda Ing. Michal Bláha (Komerční banka) zastupuje sektor bank,
  • místopředseda Ing. Antonín Středa (CENTROPOL ENERGY) zastupuje sektor energetiky,
  • místopředseda Ing. Marek Novotný, MBA (O2 Czech Republic) zastupuje sektor elektronických komunikací.

Když jsem se stal poprvé předsedou sdružení SOLUS, bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno více než milion spotřebitelů se závazkem po splatnosti. Díky osvětě spotřebitelů, vhodným změnám v legislativě i důslednému dodržování pravidel odpovědného úvěrování na straně členských společností se podařilo snížit počet osob s dluhem po splatnosti v registru SOLUS na méně než polovinu. To je obrovský úspěch sdružení SOLUS, na který mohou být všichni členové hrdí,“ uvedl ke svému zvolení Luděk Čermák.

Negativní Registr fyzických osob SOLUS je na českém trhu unikátním nástrojem. Obsahuje ucelené informace o platební morálce spotřebitelů z několika ekonomických sektorů a je tak nejefektivnějším a nezastupitelným zdrojem informací o platební morálce klienta. Registry jako je SOLUS, které obsahují informace z více ekonomických sektorů, proto vyzdvihují díky funkčnosti a efektivitě ve svých studiích opakovaně například Světová banka či OECD.

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte: