Prohlášení – NLTS Global Analytics

11. 03. 2021

Praha, 11. března 2021

Vážení klienti,

považujeme za důležité vás upozornit, že sdružení SOLUS, Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), se důrazně distancují od aktivit společnosti NLTS Global Analytics s.r.o. a jimi provozované webové stránky https://kontrolaosobnichdat.cz/ a žádným způsobem s touto společností nespolupracují.

Společnost NLTS Global Analytics s.r.o. prostřednictvím své webové stránky shromažďuje osobní údaje klientů – zájemců o získaní bezplatné kopie osobních údajů z registrů BRKI, NRKI a SOLUS na základě GDPR a jejich žádosti přeposílá na registry BRKI, NRKI a SOLUS. To vše za netransparentních podmínek zpracování osobních údajů a nakládání s nimi a v některých případech dokonce s aplikováním poplatku za zprostředkování služeb. Bohužel většina takto obdržených žádostí ani neobsahuje dostatečný rozsah osobních údajů vedoucích k jednoznačné identifikaci klienta ve zmiňovaných databázích, což znemožňuje jejich vyřízení.

Při našich pokusech o komunikaci se zástupci společnosti NLTS Global Analytics jsme obdrželi reakce pouze od německého subjektu v anglickém jazyce a pokusy o kontakt s českým zaregistrovaným subjektem nebyly úspěšné.

Registry BRKI, NRKI a SOLUS vždy plnily všechny své povinnosti dle GDPR a poskytují bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů dle GDPR žadatelům přímo. Více informací naleznete na:

https://www.cbcb.cz/klientske-centrum/

https://www.cncb.cz/klientske-centrum/

https://www.solus.cz/pristup-k-osobnim-udajum/

Není proto nutné, a v rámci ochrany osobních údajů pro vás ani bezpečné, obracet se na úvěrové registry BRKI, NRKI a SOLUS s využitím služeb jakéhokoliv zprostředkovatele, jestliže tyto informace můžete získat přímo od provozovatelů všech těchto registrů na výše uvedených odkazech.

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz