ZJIŠŤUJETE MOŽNÉ DLUHY V RÁMCI VYPOŘÁDÁNÍ POZŮSTALOSTI

18. 11. 2021

Otázka: „Lze si zažádat o výpis na zemřelého člena rodiny?“

Odpověď:

Žádosti o výpis můžeme vyhovět v rámci dědického řízení, kdy žádost podá kompetentní notář a doloží pravomocné rozhodnutí příslušené instance, kterým je v souladu s ustanovením § 38 o.s.ř. ustanoven jako soudní komisař k provedení úkonu v dědickém řízení po zůstaviteli.

V případě, že byste chtěl/a obdržet informace o zesnulé osobě, je nezbytně nutné k tomuto kroku doložit úmrtní list a náležitě prokázat příbuzenský poměr (Váš rodný list, oddací list a podobně).