VÝPIS Z REGISTRU SOLUS

06. 09. 2021

Otázka: „Co mám dělat, když chci zjistit, zda mám záznam v registrech SOLUS?“

Odpověď:

V případě, že máte zájem zjistit, zda máte záznam v registrech SOLUS, můžete požádat o výpis Vašich osobních údajů zařazených do registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS.

Jako nejlepší cestu, jak velmi rychle získat přehled o Vašich závazcích, můžete zvolit službu Společnosti pro informační databáze, a.s. NejsemDlužník.cz., v rámci které obdržíte výpis z negativního registru Sdružení SOLUS, z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku. Jedná se tak o jednu z nejkomplexnější služeb na trhu, co se týče platební morálky. Výpis je doručen elektronickou formou přímo na Váš e-mail a zároveň může být doručen i na druhý e-mail, kdy zprostředkujete výpis pouze osobě, kterou současně zmocníte, aby získala výpis z výše jmenovaných databází. Více o službě na Nejsemdlužník.cz. Služba není poskytována sdružením SOLUS.

O rychlý výpis z negativního Registru fyzických osob formou SMS můžete žádat na stránce žádost o SIN pro SMS výpis. SMS výpis je díky výhodné ceně vhodný i pro opakované ověřování. SMS výpis funguje na základě SIN kódu, který slouží jako identifikační kód Vaší osoby. Díky SIN kódu, který má neomezenou platnost můžete kdykoli přes SMS okamžitě zkontrolovat stav Vašich záznamů v Registru FO. SMS výpis se dá realizovat prostřednictvím aplikace SMS Výpis pro Android nebo iOS. Je třeba mít povolnou službu Premium SMS na Vašem mobilním telefonu.

Pokud máte zájem uplatnit právo na přístup k osobním údajům dle GDPR, žádost můžete podat na stránce přístup k osobním údajům. Doba zpracování žádosti je 30 dní. Odpověď na žádost o přístup může být v případech, kdy se jedná o opakovanou či šikanózní žádost, v souladu s čl. 12 odst. 5 GDPR zpoplatněna.

V seznamu členských společností najdete členské společnosti, které mohou předávat při řádném plnění, ale i porušení smluvních podmínek osobní data klientů do registrů sdružení SOLUS.

Z našeho výpisu se dozvíte, zda-li pro Vaši osobu existuje v registrech zájmového sdružení právnických osob SOLUS záznam. Pokud ano, tak jaké osobní údaje jsou o Vás vedeny, informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě, závazky, jež jsou řádně ze strany klienta plněny v souladu se smluvními podmínkami a v neposlední řadě členskou společnost, která Vaše osobní údaje do registrů zařadila.

(Odpověď aktualizovaná 23.10.2019)