Ceník služeb

1. Elektronický „SMS výpis“

Kdy využít: pokud si potřebujete rychle ověřit, jak aktuálně vypadají Vaše záznamy v negativním Registru FO.
Tip: využijte aplikaci SOLUS v chytrých telefonech se systémem Android nebo iOS a za další výpisy plaťte pouze 30 Kč.

Cena za SIN kód

Unikátní kód SIN je nutný pro získání elektronického SMS výpisu (buď Premium SMS zprávou, nebo aplikací v chytrém telefonu)

SIN kód zaslaný SMS zprávou a uhrazený bankovním převodem

  • SIN kód je odeslán na základě vyplněné Elektronické žádosti prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu uvedeného v žádosti
50 Kč

Cena za SMS Výpis s Aplikací SOLUS

Objednávací SMS cena běžné SMS dle tarifu Vašeho operátora
První příchozí SMS obsahující SMS výpis 99 Kč

Druhá a každá další SMS obsahující SMS výpis

(pozn.: při odinstalování aplikace se smaže historie odeslaných SMS, po opětovném nainstalování aplikace bude první SMS opět za 99 Kč)

30 Kč
Příchozí SMS obsahující oznámení chyb při zadávání kódu SIN v objednávací SMS první tři chybné pokusy během 24 hodin 0 Kč, čtvrtý a každý další pokus 99 Kč

Cena za SMS Výpis objednaný prostřednictvím SMS zprávy

(bez použití Aplikace SOLUS pro chytré telefony)

Objednávací SMS cena běžné SMS dle tarifu Vašeho operátora
První příchozí SMS obsahující SMS výpis 99 Kč
Druhá a každá další SMS obsahující SMS výpis 99 Kč
Příchozí SMS obsahující oznámení chyb při zadávání kódu SIN v objednávací SMS první tři chybné pokusy během 24 hodin 0 Kč, čtvrtý a každý další pokus 99 Kč

 

2. Písemný výpis z registrů SOLUS

Cena za písemný výpis pro právnické osoby

  • cenu za službu je nutné uhradit předem z jakéhokoliv bankovního účtu nebo vložením hotovosti na účet společnosti
250 Kč

V rámci písemného výpisu získáte:

  • Právnická osoba – výpis z negativního Registru IČ, výpis z Pozitivního registru

Cena za písemný výpis pro fyzické osoby v případech dle čl. 12 odst. 5 GDPR uhrazený bankovním převodem

  • cenu za službu je nutné uhradit předem z jakéhokoliv bankovního účtu nebo vložením hotovosti na účet společnosti
  • cena se uplatní rovněž v případě, kdy se GDPR neuplatňuje, zejména na výpisy údajů o zesnulých osobách
209 Kč

V rámci písemného výpisu získáte:

  • Fyzická osoba – výpis z negativního Registru FO, výpis z Pozitivního registru
  • Fyzická osoba – podnikatel – výpis z negativního Registru FO, výpis z negativního Registru IČ, výpis z Pozitivního registru

 

3. Písemný výpis z Registru třetích stran

Cena za písemný výpis pro právnické osoby a pro fyzické osoby v případech dle čl. 12 odst. 5 GDPR uhrazený bankovním převodem

250 Kč
V rámci písemného výpisu získáte:

  • Fyzická osoba, Fyzická osoba – podnikatel i Právnická osoba získají informaci, zda a jaké informace jsou o nich v Registru třetích stran evidovány.

 

Službu SMS výpis provozuje Společnost pro informační databáze, a.s. a technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., Garden Eleven, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10,
tel: 296 363 199. Tato služba je dostupná v sítích operátorů O2 Czech Republic, T-Mobile a Vodafone.

Sdružení SOLUS má právo v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Povinnosti podle GDPR vůči subjektům údajů za Sdružení SOLUS plní Společnost pro informační databáze, a.s.