Spolupráce mezi Creditinfo Group a Společností pro informační databáze (SID), partnerem kreditního registru SOLUS

22. 04. 2021

Praha, 22. duben 2021 – Spolupráce mezi Creditinfo Group a Společností pro informační databáze (SID), partnerem kreditního registru SOLUS

Creditinfo Group a Společnost pro informační databáze, a.s. (SID) se dohodly na partnerství pokrývajícím oblasti datové analytiky, vývoje scoringových modelů a softwarových řešení pro minimalizaci kreditního rizika. Tato spolupráce umožní SID využít výše uvedená řešení pro další zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných sdružení SOLUS, jednomu ze dvou největších kreditních registrů v ČR a jeho členům z řad bank, finančních institucí, energetik a mobilních operátorů.

Velice si vážíme toho, že si SID vybral jako partnera právě naši společnost. Jsme rádi, že společně umožníme sdružení SOLUS a jeho členům využívat portfolio nových produktů a služeb, včetně kapacit našeho globálního vývojového a analytického týmu sídlícího v Praze “ uvedl Seth Marks, Regional Director of Creditinfo Group.

Spolupráce s Creditinfo Group nám poskytuje možnost výrazně posílit rozsah našich služeb poskytovaných členům sdružení SOLUS i dalším společnostem z finančního a nefinančního sektoru. Jsem přesvědčen, že spojení zkušeností globálního hráče v oboru kreditních registrů a analytiky s naší silnou lokální pozicí umožní našim stávajícím i novým zákazníkům dále zvyšovat efektivitu jejich rozhodovacích procesů, optimálně tyto automatizovat a digitalizovat„, uvedl Ján Hurný, CEO of SID.

Společnost pro informační databáze je výhradním servisním partnerem sdružení SOLUS, jednoho ze dvou největších provozovatelů kreditních registrů v ČR s více než 50 členy z odvětví bankovních a finančních služeb, energetik a telekomunikací. SID zajišťuje efektivní výměnu dat a provoz kreditního registru, a tak pomáhá zlepšovat rozhodovací procesy jeho členům. Více informací je k dispozici na www.sid.cz a www.solus.cz.

Creditinfo Group je globálním provozovatelem více než 30 kreditních registrů, poskytovatelem kreditních informací, analytických služeb a řešení pro minimalizaci rizika. Produkty Creditinfo zjednodušují přístup k financování spotřebitelům i společnostem a jsou používány řadou největších bankovních, finančních i vládních institucí (více na www.creditinfo.com).

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz