V negativním registru SOLUS má meziročně dluh o 15 tisíc občanů méně, zejména díky nové legislativě

22. 01. 2018

Ke konci roku 2017 bylo v registru fyzických osob SOLUS zapsáno 635 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem po splatnosti. Je to o 15 tisíc občanů méně, než na konci roku 2016. Pozitivní vývoj v této oblasti zaznamenalo sdružení SOLUS ve všech krajích České republiky.

Ke zlepšení situace v registru přispěly zejména změny v legislativě, dále pak silný ekonomický růst a rekordně nízká nezaměstnanost.

Důležitým faktorem je zejména nový zákon o ochraně spotřebitele, který od června 2016 umožňuje zařadit členským společnostem informaci o nespláceném závazku do negativního registru i bez souhlasu klienta a zlepšuje tak možnosti odpovědných firem sdílet při dodržení přesně stanovených zákonných pravidel informace o klientech, kteří již jinde nejsou schopní dostát svým splatným závazkům. Zároveň nový zákon o spotřebitelském úvěru jasně vyžaduje od finančních institucí důkladné prověření schopnosti klienta splácet půjčku ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Tuto povinnost splní poskytovatelé úvěrů právě ověřením platební morálky klienta v zavedeném registru klientských informací.

„Rok a půl účinnosti novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele jasně ukazuje, že sdílení informací o závazcích po splatnosti má při dodržování jasně daných pravidel obrovský smysl. Veškeré své dluhy po splatnosti zapsané v negativním registru SOLUS uhradilo jen během posledních osmnácti měsíců 75 tisíc osob,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

K 31. prosinci 2017 evidoval SOLUS v Registru fyzických osob 7,32 % dospělých občanů ČR (na konci roku 2016 to bylo 7,44 % občanů, ale ještě v březnu stejného roku 8,06 %). Celková dlužná částka po splatnosti v Registru FO přesáhla 50,6 mld. Kč.

Pozitivní vývoj zaznamenalo sdružení SOLUS na konci roku ve všech krajích ČR. Ve Středočeském kraji se dostal podíl osob s dluhem po splatnosti v negativním registru pod hranici sedmi procent (6,95 %). Dlouhodobě nejvíce osob se závazky po splatnosti je v Ústeckém kraji (13,82 %) a Karlovarském kraji (12,31 %). Naopak nejlepší situace je ve Zlínském kraji (4,75 %) a na Vysočině (4,78 %).

 

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz