Zadání neplatného dokladu

Zadáním odcizeného či ztraceného dokladu zamezíte nejen tomu, aby jiná osoba prostřednictvím tohoto dokladu využila službu u některého z členů sdružení SOLUS (typickým příkladem je situace, kdy nepoctivý nálezce čerpá na zcizený doklad totožnosti půjčku), ale také aby jiná osoba vystupovala Vaším jménem v roli zástupce fyzické osoby – podnikatele či statutárního orgánu právnické osoby.

Doklad může do Registru neplatných dokladů zanést na žádost občana také členská společnost sdružení SOLUS. Databáze obsahuje čísla občanských průkazů a cestovních pasů evidovaných jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné nebo neplatné na základě rozhodnutí příslušného orgánu.