21 % dlužníků v prodlení zaplatí závazek u člena sdružení SOLUS, protože chce další službu u jiného

Praha, 9. září 2015

V prvním pololetí letošního roku uhradili občané zapsaní do Registru fyzických osob sdružení SOLUS závazky po splatnosti v celkové výši 2,56 miliardy korun. 77 tisíc osob doplatilo své závazky po splatnosti evidované v Registru FO zcela – tyto osoby se tak i díky činnosti sdružení SOLUS vyhnuly osobnímu bankrotu či exekuci, které v případě dlouhodobě nesplácených závazků dříve nebo později dlužníka bohužel postihnou.

Registr fyzických osob SOLUS je na českém trhu unikátní. Obsahuje totiž údaje o dlouhodobě nesplácených závazcích nejen u bank a jiných finančních institucí, ale také u společností z jiných ekonomických sektorů. Zvyšuje tak ochranu členských společností i klientů před neodpovědným zadlužováním.

Z celkově uhrazených 2,56 miliardy korun připadá 776 milionů korun na zcela vyrovnané závazky po splatnosti. Ze 77 tisíc osob, které zcela doplatily své závazky po splatnosti, se ve 14 tisících případech jednalo o závazek déle než 3 roky po splatnosti. Na částečné splátky závazků po splatnosti pak připadalo zbylých 1,78 miliardy korun. I v případě částečných úhrad řeší občané často závazky, které jsou řadu let po splatnosti (na závazky po splatnosti vzniklé před třemi a více roky odeslali občané více než 900 tisíc splátek).

Podle dlouhodobých zkušeností sdružení SOLUS uhradí přibližně 21 % osob svůj závazek po splatnosti proto, že chce čerpat další službu u některého z členů Sdružení. V průměru tak učiní klient po druhém pokusu o čerpání služby.

„Je zajímavé, že se řada klientů musí opakovaně přesvědčit, než si dá své závazky po splatnosti do pořádku. U první žádosti o novou službu to ještě tak silně nevnímají, u druhé žádosti pak u většiny nastává zlom: klient buď své závazky začne splácet, nebo se pokusí službu získat u společnosti, která není členem sdružení SOLUS a platební morálku potenciálních klientů v našich registrech neprověřuje. Tím se bohužel často dostávají do ještě hlubších finančních problémů,“ dodává Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Ke kontrole svých splatných závazkům pomáhá občanům také moderní a efektivní cesta, jak mohou svou platební morálku pravidelně ověřovat – služba SMS Výpis. Touto cestou získá občan informaci o existenci případných dluhů po splatnosti evidovaných sdružením SOLUS během několika vteřin. Při využití aplikace v chytrém telefonu stojí druhý a další dotaz jen 30 Kč.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz