39. členem sdružení SOLUS se stala Hypoteční banka

Praha, 16. července 2012

V pořadí již 39. členem sdružení SOLUS se stala Hypoteční banka, a.s. Zapojení lídra českého hypotečního trhu do činností sdružení SOLUS je pro další aktivity sdružení významným přínosem.

SOLUS spojuje již od roku 1999 společnosti, které mají zájem na rozvoji prevence předlužování klientů, na omezování růstu počtu dlužníků v prodlení, na zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a na snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Mezi členy sdružení jsou nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributoři energií a další společnosti.

„Vstupem Hypoteční banky do sdružení SOLUS deklarujeme náš úmysl a zájem v budoucnu využívat informace z registru ke zkvalitnění interního úvěrového schvalovacího procesu a rovněž bychom rádi podpořili ochranu klientů před předlužováním. Naším cílem je aktivně se podílet na kultivaci prostředí bankovních a nebankovních úvěrů a přispívat ke vzdělávání stávajících i budoucích klientů v oblasti finanční gramotnosti,“ říká Petr Hlaváč, místopředseda představenstva a náměstek pro věci úvěrové Hypoteční banky.

Díky různorodosti členské základny poskytují informační registry SOLUS unikátní informace napříč různými ekonomickými sektory. Stále větší význam hrají také regionální informace, které mohou v budoucnosti pomoci řídit riziko na úrovni jednotlivých krajů či okresů.

„Členské společnosti mohou díky registrům SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují. V důsledku neustálého rozvoje přidané hodnoty se informační registry SOLUS stávají nezbytným nástrojem pro řízení rizika tuzemských poskytovatelů služeb,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Aktuální seznam členských společností sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách sdružení SOLUS – Členské společnosti


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz