Členské portfolio sdružení SOLUS se rozšířilo o další tři členy – ČSOB, E.ON a VLTAVÍN leas

Praha, 9. června 2006

Portfolio členských společností sdružení SOLUS se rozšířilo o další tři členy – ČSOB, energetickou společnost E.ON a leasingovou společnost VLTAVÍN leas. Do činnosti sdružení SOLUS je tak zapojeno již 20 společností z pěti různých sektorů.

Dohoda o spolupráci se společností E.ON znamená pro sdružení SOLUS vstup do dalšího významného sektoru. „Začlenění společnosti E.ON do členské základny sdružení SOLUS považujeme za další významný mezník v jeho dosavadní historii a jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností E.ON bude velmi přínosná pro všechny zúčastněné subjekty. Čím více společností z různých sektorů se zapojí do činnosti sdružení SOLUS související s registrem FO a registrem IČ, tím efektivnější bude ochrana před klienty, kteří neplní své smluvní závazky,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.

Velmi významnou skutečností je také to, že skupinu bankovních členů sdružení SOLUS rozšířila svým vstupem do sdružení SOLUS ČSOB.

„ČSOB je spolu s eBankou, HVB Bank Czech Republic a Raiffeisenbank již čtvrtým členem sdružení SOLUS z bankovního sektoru. Rozšiřování členské základny ze sektoru finančních služeb bude i nadále určitě pokračovat, a to zejména z důvodu, že data ze sdružení SOLUS slouží k efektivnímu řízení rizik zejména u úvěrových produktů pro fyzické osoby,“ řekl dále Jan Stopka. Skupina nebankovních finančních institucí se pak díky vstupu VLTAVÍN leas do sdružení SOLUS rozšířila ze stávajících 11ti členů na 12.

Svým vstupem do sdružení SOLUS přispějí noví členové k naplnění jednoho ze základních cílů registru, kterým je snaha o odpovědné úvěrování v České republice. Odpovědné úvěrování má za cíl nejen minimalizovat ztráty poskytovatelů služeb, ale také chránit samotné klienty před neuváženým předlužováním. Vzhledem k tomuto cíli jsou registry sdružení SOLUS založeny na shromažďování negativních informací, tedy pouze informací o klientech, kteří se dostali do prodlení se splácením svých závazků a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

„Průběžným zvyšováním počtu společností z různých sektorů, které jsou dnes zapojeni do výměny dat prostřednictvím registru FO a registru IČ, dochází také k zvyšování přidané hodnoty v rámci řešení již vzniklých pohledávek po splatnosti. Zařazením subjektu v prodlení do registru je dosaženo toho, že daný subjekt bude mít ztíženou možnost své delikventní chování opakovat. V této souvislosti je nutné ale zdůraznit, že do negativních registrů sdružení SOLUS nejsou zařazováni klienti, kteří se dostali do krátkodobých problémů se splácením poskytnuté služby,“ doplnil Jan Stopka.

V roce 2005 odeslali členové sdružení SOLUS do registru více než 1,15 milionu dotazů. To představuje meziroční nárůst o 36 % oproti roku 2004, kdy vznesly členské společnosti sdružení SOLUS více než 839 000 dotazů. K vysoké míře využívání negativního registru FO přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů je vyřízeno do 1 vteřiny od vznesení požadavku. Vzhledem k tomu, že snahou společností poskytujících retailové služby je co nejrychlejší vyřízení žádosti o jejich službu, je rychlost zodpovězení dotazu pro členy sdružení SOLUS klíčová.

Aktuálními členy sdružení SOLUS jsou: Beneficial Finance a.s., CCB Finance, a.s., CCS Česká společnost pro platební karty a.s., CETELEM ČR, a.s., COFIDIS s.r.o., Československá obchodní banka, a.s., Český Triangl, a.s., eBanka, a.s., E.ON Česká republika, a.s., ESSOX s.r.o., Eurotel Praha, spol. s r.o., Home Credit a.s., HVB Bank Czech Republic a.s., Profireal, a.s., Raiffeisenbank a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká republika, a.s., VB Leasing CZ, spol. s r.o., VLTAVÍN leas, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

ČSOB je největší banka v ČR, a druhá největší v regionu střední Evropy (měřeno objemem spravovaných aktiv). Po úspěšné privatizaci, kdy se největším vlastníkem stala belgická KBC Group N.V., dynamicky rozvíjí své služby pro fyzické osoby a malé a střední firmy. ČSOB působí na dvou národních trzích, českém a slovenském. Jako univerzální banka nabízí plný rozsah bankovních služeb pro fyzické osoby a firmy.

E.ON Česká republika operativně realizuje a aplikuje strategii E.ON na českém trhu. Svou přítomností v Čechách a detailní znalostí podnikatelského prostředí je nejbližším partnerem pro řešení všech aktuálních záležitostí koncernu v České republice. Společnost E.ON Česká republika byla založena jako nástupnická společnost společností E.ON Bohemia, Jihomoravská energetika, Jihočeská energetika a Moravská elektroenergetická. S platností od 1. 1. 2005 přebrala od těchto společností všechny centrální služby, poskytované všem subjektům skupiny E.ON v ČR.

VLTAVÍN leas, a.s. je ryze českou společností, založenou v roce 1993 (původně Vltavín leasingová, s.r.o.). Je významnou společností v oblasti leasingu ojetých automobilů v České republice a je členem České leasingové a finanční asociace.V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz