Dluh po splatnosti v registru SOLUS mělo ke konci prvního čtvrtletí 4,8 procenta spotřebitelů

Praha, 27. dubna 2023

Počet spotřebitelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru fyzických osob SOLUS klesl během prvního čtvrtletí o šest tisíc na 417 tisíc. To představuje 4,8 procenta dospělé populace v ČR. Evidovaný dluh po splatnosti klesl o 70 milionů korun na 30,8 miliardy korun. Ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina poprvé v historii klesl podíl spotřebitelů s dluhem po splatnosti v registru SOLUS pod hranici tří procent.

Česká republika patří dlouhodobě k zemím, které mají v EU nejnižší míru závazků po splatnosti evidovaných u spotřebitelů. Přestože ale vypadají statistiky SOLUS na první pohled pozitivně, vnímáme v datech řadu signálů, že někteří spotřebitelé mají častěji potíže s úhradou svých závazků. Jedním z nich je rostoucí výše průměrného závazku po splatnosti, dalším pak například zvýšený zájem spotřebitelů, kteří již mají finanční potíže, o čerpání úvěru u některého z členů sdružení SOLUS,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Z dotazů členských společností do Registru fyzických osob SOLUS je zřejmé, že stále častěji zkouší žádat o další úvěr osoby, které již mají v registru SOLUS záznam o závazku po splatnosti. Existenci takového dluhu odhalí registr SOLUS v průměru u 15 klientů ze sta.

Na českém trhu bohužel stále působí řada společností, které registr SOLUS nevyužívají. De facto jsou úmyslně slepé k závazkům, které již v dané chvíli žadatel jinde nesplácí. Některé z nich dokonce ve svých reklamách zdůrazňují, že do registrů nenahlížejí, případně že existující problémy se splácením nejsou překážkou pro další zadlužení,“ doplňuje Jan Stopka.

V odhalení takových případů hrají registry nezastupitelnou roli – umožní členům sdružení SOLUS odhalit potíže klienta a lépe posoudit jeho celkovou finanční situaci. V případě, že klient nesplní kritéria pro poskytnutí úvěru či jiné služby s odloženou platností, chrání registry SOLUS spotřebitele před dalším neodpovědným zadlužením, které může skončit exekucí nebo osobním bankrotem.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích

Pozn.: Při sestavení regionálních statistik vychází sdružení SOLUS z údajů o trvalém bydlišti, které sdělí spotřebitelé svým věřitelům. Pokud neinformuje dlužník věřitele o případné změně adresy, může dojít k mírnému zkreslení statistik, neboť je použito PSČ z adresy, kde se již dlužník fakticky nezdržuje.

Z hlediska počtu osob, které mají záznam v Registru FO, se přesto v prvním čtvrtletí letošního roku situace zlepšovala ve všech krajích ČR. Ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina se podíl dospělých se záznamem v registru na celkovém počtu obyvatel kraje dokonce dostal pod hranici tří procent. Podíl dlužníků se snižoval i v krajích, kde je riziko při poskytování služeb dlouhodobě větší – například v Ústeckém kraji (9,7 %), Karlovarském kraji (8,54 %) nebo Libereckém kraji (6,49 %).

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček. Novým členem sdružení SOLUS se naposledy stala společnost Bydlení bez kauce s.r.o., která propojuje na portálu Flatform.cz zájemce o pronájem s majiteli bytů a zajišťuje pronájmy nemovitostí bez kauce.


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz