eBanka se stala novým členem sdružení SOLUS

Praha 20. září 2005

Dalším členem sdružení SOLUS se od 14. září 2005 stala eBanka. Je tak již třetí bankou, která se svým členstvím ve sdružení SOLUS hlásí k odpovědnému úvěrování v České republice.

Sdružení SOLUS, prostřednictvím databáze spotřebitelů (registr FO) a databáze podnikatelů a právnických osob neplnících své závazky (registr IČ), nabízí svým členům možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných služeb a významně přispívá také k ochraně klientů před jejich předlužováním v případě, že nejsou schopni plnit své předchozí závazky.

„eBanka je společně s HVB Bank Czech Republic a Raiffeisenbank již třetím členem sdružení SOLUS z bankovního sektoru. Rozšiřování členské základny z řad bank bude i nadále pokračovat. V současné době jednáme s dalšími čtyřmi bankovními domy,“ řekl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.

Společnost SID zprovoznila on-line verzi registru FO v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze neustále zvyšuje. Zatímco v první polovině roku 2004 bylo zaznamenáno 286 696 dotazů, v druhé polovině roku 2004 to bylo 552 655. Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhl počet dotazů již 560 087. Meziročním nárůstem o 95 % byla potvrzena důležitá role negativního registru FO, který dokáže efektivně přispět k ochraně zájmů členů sdružení SOLUS a zabránit předlužování klientů. Registr FO obsahoval k 30.6.2005 celkem 238 875 záznamů o cca 208 tisících klientech, kteří měli či stále mají problém se splácením svých závazků.

K vysoké míře využívání negativního registru FO přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů je vyřízeno do 1 vteřiny od vznesení požadavku.

„Vzhledem k tomu, že snahou společností poskytujících retailové služby je co nejrychlejší vyřízení žádosti o jejich službu, je rychlost zodpovězení dotazu pro naše členy klíčová,“ dodal Jan Stopka.V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz