Jan Slanina, pověřenec ochrany údajů ve sdružení SOLUS, získal certifikát CIPP/E

Praha, 28. března 2018

Sdružení SOLUS plnilo požadavky GDPR legislativy v předstihu od konce roku 2015. Pověřencem ochrany údajů byl jmenován Mgr. Jan Slanina, který se tak tehdy stal jedním z prvních Pověřenců ochrany údajů v České republice. Nyní získal i certifikát CIPP/E, který je mezinárodně respektovaným certifikátem prokazujícím odbornost v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR.

Jan Slanina vystudoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Université Libre de Bruxelles. Ochraně osobních údajů se věnuje již od roku 2000 a patří tak k respektovaným odborníků v této oblasti. Zabývá se rovněž problematikou ochrany spotřebitele a spotřebitelských úvěrů, jakož i evropského a správního práva obecně. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Od 1. března 2018 vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů také pro Společnost pro informační databáze, a.s., která je zpracovatelem registrů SOLUS.

Sdružení SOLUS se dlouhodobě hlásí k maximální ochraně osobních údajů. Sdružení již dnes splňuje veškeré požadavky a povinnosti spojené s ochranou údajů spotřebitelů. Mimo jiné i díky spolehlivé činnosti registrů sdružení SOLUS dlouhodobě klesá počet občanů, kteří mají v Registru fyzických osob zapsán neuhrazený závazek po splatnosti.

Ke konci roku 2017 bylo v registru fyzických osob SOLUS zapsáno 635 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem po splatnosti, což je o 15 tisíc méně, než ke konci roku 2016. Celková dlužná částka po splatnosti v Registru FO přesáhla 50,6 mld. Kč

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 
 
 
 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz