Licenci pro poskytování nebankovních úvěrů získali všichni členové SOLUS, kteří ji ke své činnosti ze zákona potřebují

Praha, 5. června 2018

Všechny nebankovní finanční instituce, jejichž hlavní činností je poskytování úvěrů spotřebitelům a jsou členy sdružení SOLUS, získaly v řádném termínu od České národní banky potřebnou licenci pro poskytování nebankovních úvěrů. Zvládnutí náročného procesu licencování potvrzuje, že SOLUS sdružuje společnosti, pro které není ochrana spotřebitele jen prázdnou frází.

Prověření schopnosti klienta splácet v budoucnu půjčku patří k základním předpokladům odpovědného úvěrování. Členské společnosti sdružení SOLUS takto ročně prověří miliony klientů, kteří žádají o úvěr či jinou službu s odloženou splatností. Nad rámec této základní přidané hodnoty registrů klientských informací však musí členové SOLUS plnit i přísná pravidla stanovená v Etickém kodexu sdružení SOLUS.

„Podle některých odhadů nabízely v minulých letech spotřebitelské úvěry v Česku až desítky tisíc firem. Drtivá většina z nich o licenci ČNB ani nepožádala, protože nebyly schopny nebo ochotny plnit zpřísněné požadavky legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. Jsme rádi, že mezi těmito společnostmi nebyl žádný člen sdružení SOLUS. I proces licencování nebankovních poskytovatelů půjček tak prokázal dlouhodobý přínos sdružení SOLUS v oblasti kultivace trhu a tlaku na odpovědné poskytování služeb spotřebitelům, jehož výsledky jsou také znatelné v prevenci předlužování spotřebitelů a tím snížení počtu exekucí či osobních bankrotů,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V Registru fyzických osob SOLUS, který je největším negativním registrem klientských informací na českém trhu, bylo ke konci prvního čtvrtletí zapsáno 624 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem po splatnosti. Dlužná částka po splatnosti klesla na 49,8 mld. Kč.

„Registry klientských informací jsou nejen nepostradatelným nástrojem pro řízení rizika u poskytovaných služeb, ale jsou také nezbytným předpokladem, jak mohou poskytovatelé půjček naplnit požadavky zákona o spotřebitelském úvěru na odborné posouzení schopnosti splácet před poskytnutím půjčky,“ uzavírá Jan Stopka.

 

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz