Navigátor bezpečného úvěru zahájil spolupráci se sdružením SOLUS

Praha 23. října 2012

Podpora projektu finanční gramotnosti a boj proti nezodpovědnému úvěrování spotřebitelů – to jsou hlavní důvody spolupráce projektu Navigátor bezpečného úvěru a sdružení SOLUS. V rámci nové spolupráce se budou organizace společně soustředit na osvětu v oblasti finanční gramotnosti, zejména v kontextu spotřebitelských úvěrů.

Sdružení SOLUS přispívá svou činností k odpovědnému úvěrování v České republice více než 13 let. Představená spolupráce je významným příslibem pro další rozvoj projektu Navigátor bezpečného úvěru, jehož loňský pilotní srovnávací projekt vyvolal tolik potřebnou kvalifikovanou diskuzi nad tématem spotřebitelských úvěrů.

„Jedním z problémů, který ve vztahu k bezpečnému a zodpovědnému úvěrování v souvislosti s registry dlouhodobě sledujeme, je snaha o snižování jejich významu a negativní pohled na jejich činnost. Spotřebitelé by přitom měli být naopak obezřetní, pokud jim společnost nabízí úvěr a již předem deklaruje, že zápis v registru dlužníků není problém,“ říká Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru. Zdůrazňuje, že zavedené registry, do jejichž činnosti jsou zapojeny banky, renomované finanční instituce či další významní poskytovatelé služeb, neslouží jako omezení spotřebitelů k cestě za úvěry, ale jako jejich obranná zeď. Jsou jedním z důležitých indikátorů, který varuje před předlužením či následnou neschopností úvěry splácet.

Význam registrů při ověřování bonity spotřebitelů a jejich schopnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z půjček se od nového roku opět zvýší také v souvislosti s novelizací zákona o spotřebitelských úvěrech. „Naší snahou je prostřednictvím Navigátora bezpečného úvěru mimo jiné spotřebitelům blíže a srozumitelněji vysvětlit funkci registrů klientských informací. Stále narážíme na nepochopení jejich role – cílem registrů není zasahovat do osobního a soukromého života spotřebitelů, ale naopak je chránit před nezodpovědným zadlužováním v případě, že již mají, nebo v nedávné minulosti měli významné problémy se splácením svých předchozích či aktuálních půjček,“ říká Jan Stopka, tajemník Sdružení SOLUS.

Přínosem projektu Navigátor bezpečného úvěru může podle Jana Stopky být schopnost vysvětlit spotřebitelům funkci klientských registrů a naučit je s nimi více komunikovat – například prostřednictvím výpisu, ve kterém spotřebitelé zjistí, jaké aktuální dluhy po splatnosti jsou o nich evidovány a kdo byl zdrojem těchto dat. Zodpovědný spotřebitel by měl své závazky po splatnosti uhradit před tím, než půjde žádat o novou půjčku. Dalším důležitým krokem je výběr vhodného věřitele a zde je nezastupitelná role Navigátoru bezpečného úvěru – ten přispívá k tomu, aby se spotřebitelé naučili zodpovědně si půjčovat a správně se rozhodovat při výběru mezi nabídkami jednotlivých poskytovatelů úvěrů.

Sdružení SOLUS i Navigátor bezpečného úvěru upozorňují v této souvislosti s ohledem na vývoj legislativy a zejména na základě svých zkušeností na nebezpečí reklam, ve kterých méně seriózní poskytovatelé nabízejí půjčky bez kontroly schopnosti splácet v registrech nebo deklarují, že záznam v registru dlužníků není problém.

Součástí představené spolupráce budou nejen odborné semináře a aktivity pro poskytovatele půjček, ale především vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Sdružení SOLUS zároveň poskytne data pro další ročník studie Navigátor bezpečného úvěru 2012.

O Navigátorovi bezpečného úvěrování
Zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti – to jsou hlavní cíle projektu Navigátor bezpečného úvěru.

Navigátor bezpečného úvěru si klade za cíl pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů. Dalším cílem je upozornit na ty nebezpečné – spíše než jejich názvy a jména však chce ukazovat na jejich praktiky, protože takových subjektů jsou u nás tisíce a všechny je vyjmenovat není v zásadě možné.

„Chceme do džungle spotřebitelských půjček přinést nástroj, který lidem umožní rychle a jednoduše zjistit, kde si opravdu nepůjčovat, a naopak jim pomůže zorientovat se mezi důvěryhodnými institucemi. Zájemci o půjčku potřebují srozumitelný žebříček sestavený právě na základě nejdůležitějších kritérií, která by měli sami zkoumat,“ uvádí garant projektu, profesor Michal Mejstřík. Dodává, že tato aktivita navazuje na doporučení Národní ekonomické rady vlády, jak řešit zadlužování Čechů, kterým je zlepšování finanční gramotnosti.

 
 
 

O sdružení SOLUS
SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují. Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz.

 


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz