Odklady splátek pomohly spotřebitelům: počet osob zapsaných v registru SOLUS klesl na 520 tisíc

Praha, 22. října 2020

Ke konci září bylo v negativním Registru fyzických osob sdružení SOLUS zapsáno 520 tisíc osob, které dlouhodobě neplní své splatné závazky. Pokles počtu záznamů v průběhu druhého a třetího čtvrtletí je dán mimo jiné zavedením možnosti odkladu splátek: odkladů využili pravděpodobně i spotřebitelé, kteří by se bez existence splátkového moratoria v registrech s největší pravděpodobností objevili.

Registr fyzických osob obsahuje informace o spotřebitelích, kteří dlouhodobě neplní své splatné závazky vůči členům sdružení SOLUS. Výše dluhu po splatnosti musí být vyšší než 500 Kč a závazek se do registru dostane nejčastěji v případě, že je 3 a více měsíců po splatnosti.

Ke konci září mělo v Registru FO evidovaný závazek po splatnosti 5,81 % dospělých občanů ČR (oproti 6,54 % k 30. 9. 2019). Celkový dluh po splatnosti u těchto spotřebitelů dosahuje takřka 41 mld. korun.

Registry SOLUS používají společnosti, které berou řízení rizika u poskytovaných služeb vážně a důkladně prověřují schopnost splácet u svých klientů. Jejich portfolio klientů je tedy obecně zdravější, než může mít zbytek trhu mimo registry SOLUS,“ uvedl Jan Stopa, tajemník sdružení SOLUS. Jak doplnil, ještě v roce 2013 bylo zapsáno v negativním registru SOLUS více než 1 milion občanů s neuhrazeným závazkem po splatnosti.

Statistiky jsou ovlivněny také zavedením možnosti odkladu splátek. „Předpokládáme, že někteří občané, kteří by se dostali do prodlení s úhradou splátek bez ohledu na aktuální koronavirovou krizi, si požádali o odklad splátek v rámci zákonem umožněného moratoria. Zatímco v minulém roce by se tedy záznam o nespláceném závazku objevil přibližně po třech měsících v registru SOLUS, letos to tak není. Pokud se finanční situace těchto klientů nezlepšila, může dojít v registru k nárůstu počtu záznamů někdy v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku,“ doplnil Jan Stopka.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajíchSOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

 

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz