Platební morálka Čechů se ve 3. čtvrtletí mírně zhoršila v celé ČR kromě Zlínského kraje, potíže s úhradou splatných závazků mělo ke konci září 7,93 % dospělých obyvatel ČR

Praha, 11. října 2012

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ČR ve věku 18 let a více v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku mírně rostl. K 30.9.2012 evidovalo sdružení SOLUS závazky po splatnosti u 7,93 % všech dospělých obyvatel ČR. To sice představuje mírný nárůst oproti 7,89 % v polovině roku, stále je to však méně než na konci prvního čtvrtletí (7,97 %).

„Přes mírné zvýšení počtu osob v prodlení hodnotíme dosavadní vývoj v průběhu letošního roku za pozitivní. Nárůsty počtu nových dlužníků v prodlení jsou významně nižší než v minulosti a ve druhém čtvrtletí letošního roku dokonce počet osob evidovaných v registru SOLUS klesl. Tyto výsledky jsou jasným důkazem, že využívání klientských registrů pomáhá členským společnostem snižovat rizika u poskytovaných služeb,“ uvádí k aktuálním statistikám Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Zatímco ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl podíl dlužníků v osmi krajích České republiky, ke konci třetího čtvrtletí zaznamenaly zhoršení situace všechny regiony kromě Zlínského kraje. Zhoršení v řádu několika setin procenta znamená ve většině těchto krajů návrat k hodnotám ze začátku letošního roku. Jako negativní hodnotí sdružení SOLUS situaci v krajích, které vykazují zhoršení několik čtvrtletí v řadě: například v Karlovarském, Olomouckém nebo Ústeckém kraji.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.

Sdružení SOLUS sdružuje 39 společností. Je mezi nimi 17 nebankovních finančních institucí, 12 bank, 3 stavební spořitelny, 4 telekomunikační operátoři, 2 energetické společnosti a 1 velkoobchodní řetězec. Díky různorodosti členské základny poskytují registry SOLUS unikátní informace napříč různými ekonomickými sektory, díky kterým se daří efektivně bránit negativnímu zvyšování finanční zátěže u osob, které již dnes nejsou schopny své závazky plnit.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz