Počet spotřebitelů v registru SOLUS překročil ke konci roku 2011 poprvé v historii hranici jednoho milionu osob

Praha, 11. dubna 2012

Ke konci roku 2011 evidovalo sdružení SOLUS záznam o dluhu nebo více dluzích u více než jednoho milionu spotřebitelů (1,009 mil. osob, meziročně + 6 %). Celková dlužná částka po splatnosti evidovaná u spotřebitelů překročila 40 miliard korun. Díky rostoucímu počtu společností, které se do činnosti sdružení SOLUS zapojují, se však aktuálně daří růst počtu nových dlužníků v prodlení efektivně zpomalovat.

Tempo růstu počtu spotřebitelů, kteří neplní své závazky, v roce 2011 znatelně zpomalilo. Zatímco v roce 2010 rostl počet spotřebitelů v prodlení meziročně o 9,6 %, v roce 2011 to bylo již jen o 6,1 %. Podařilo se také snížit tempo růstu evidovaných záznamů, a to meziročně na 9,1 % (v roce 2010 rostl počet záznamů tempem 16,2 %). Registr FO, který eviduje záznamy o fyzických osobách spotřebitelích, tak obsahoval ke konci roku 2011 celkem 1,95 mil. záznamů. Kromě aktivních dluhů jsou mezi těmito záznamy také informace o dluzích, které byly již uhrazeny.

„Přes složitou ekonomickou situaci přibylo v roce 2011 významně méně nových osob neschopných plnit své smluvní závazky, než v roce 2010. Je evidentní, že členské společnosti sdružení SOLUS věnují řízení rizika u nově poskytovaných služeb, i s pomocí registrů sdružení SOLUS, maximální pozornost. Přispívají tím k ochraně spotřebitelů před dalším nezodpovědným zadlužováním v případě, že již mají problémy se splácením svých aktuálních závazků. Bohužel řadu spotřebitelů dostihly historické půjčky, které nyní nedokážou platit – zvyšuje se počet nesplácených smluv anebo výše dlužné částky po splatnosti na již evidované spotřebitele v Registru FO,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Z hlediska regionů patří i nadále k nejproblémovějším Ústecký kraj, kde nebylo ke konci roku schopno plnit své závazky 14 % populace starší 18-ti let. Dvouciferný podíl v tomto ohledu vykazují ještě Karlovarský kraj (13 %) a Liberecký kraj (11 %). Nejméně potíží se splácením svých závazků mají dlouhodobě obyvatelé Kraje Vysočina (5 % ke konci roku 2011).

Pomaleji rostl v roce 2011 také počet dlužníků v prodlení z řad firem a podnikatelů, i když počet záznamů v Registru IČ překročil hranici 100 tisíc záznamů. Více než 73 tisíc firem a podnikatelů (meziročně + 22,3 %) dlužilo ke konci roku členským společnostem více než 4,16 mld. korun. V porovnání s rokem 2010 zde tempo růstu dlužníků v prodlení pokleslo meziročně o 10 procentních bodů. Podařilo se také snížit tempo růstu evidovaných záznamů, a to meziročně na 24,1 % (předchozí období byla hodnota 39 %).

Sdružení SOLUS má aktuálně 38 členů. Je mezi nimi 17 nebankovních finančních společností, 11 bank, 3 stavební spořitelny, 4 telekomunikační operátoři, 2 energetické společnosti a 1 velkoobchodní řetězec.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz