Sdružení SOLUS podalo trestní oznámení na podvodníky

Praha, 15. září 2006

Sdružení SOLUS se distancuje od „možnosti“ zajištění vymazání záznamu z registru ze strany třetích osob, které tuto možnost uvádějí ve svých inzerátech. Sdružení SOLUS podalo 12. 9. 2006 na inzerenta těchto služeb trestní oznámení a stejně tak bude postupovat i v budoucnosti. Přístup k registrům sdružení SOLUS mají pouze jeho řádní členové a zpracovatel.

Sdružení SOLUS spravuje databázi spotřebitelů a databázi podnikatelů a právnických osob, které neplní řádně své závazky vůči členům sdružení SOLUS. Záznam z těchto databází nelze vymazat dříve, než po uplynutí 3 let od data úhrady dlužné částky po splatnosti, která byla důvodem pro zařazení klienta do databáze (v souladu s poskytnutým souhlasem).

„V žádném případě nelze výmaz záznamu či jakoukoliv úpravu záznamu provést ze strany třetích osob, tuto možnost mají u „svých záznamů“ pouze řádní členové sdružení SOLUS, kteří přispívají daty do databází. Inzerent služeb se tak vědomě dopouští podvodu a snaží se z důvěřivých občanů podvodně získat peníze,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

„Po konzultaci v rámci členské základny sdružení SOLUS jsme se rozhodli na inzerenta podat trestní oznámení pro šíření lživých informací a budeme postupovat stejně i v budoucnu v případě podobného podvodného jednání,“ dodal Jan Stopka.

Inzerent ve svém inzerátu zveřejněném na internetu mimo jiné uvádí, že od 1. 6. 2006 je Centrální registr uceleným registrem sdružujícím veškeré finanční společnosti v České republice s registrací u Ministerstva financí ČR a sdružení SOLUS má ze zákona povinnost do tohoto registru poskytovat své údaje o dlužnících. Tyto informace nejsou pravdivé. Sdružení SOLUS do „Centrálního registru“ ani do jiného registru neposkytuje jakékoli údaje.

Cílem sdružení SOLUS a jeho členů je odpovědné úvěrování. V rámci odpovědného úvěrování má sdružení SOLUS zájem o objektivní informování občanů.

„Pokud mají občané jakýkoliv dotaz na fungování sdružení SOLUS, doporučuji navštívit webové stránky www.solus.cz nebo zavolat na tel. číslo 222 368 708“, doplnil Jan StopkaV případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz