Sdružení SOLUS přijalo tři nové členy, vůbec poprvé bude do negativních klientských registrů SOLUS nahlížet také stavební spořitelna

Praha, 4. prosince 2007

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. je vůbec první stavební spořitelnou, která se stala členem sdružení SOLUS. Členy se staly také dvě společnosti z finanční skupiny České spořitelny, a to s Autoleasing, a.s. a s Autoúvěr, a.s.. Společnosti tak budou moci využívat cenné informace o platební morálce klientů, které jsou obsažené v negativních klientských registrech SOLUS.

Sdružení SOLUS má po aktuálním rozšíření členské základny již 25 členů – 7 bankovních institucí (z toho jedna stavební spořitelna), 13 nebankovních finančních institucí, 3 telekomunikační operátory, 1 distributora elektrické energie a 1 poskytovatele kabelové televize. Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní tím, že shromažďují údaje o klientech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory.

„Pro SOLUS je velmi důležitá oborová rozmanitost členů, kteří poskytují do registrů informace o svých klientech v prodlení. Právě díky pokrytí různých ekonomických sektorů můžeme nabízet našim členům lepší a komplexnější pohled na platební morálku jejich potenciálních klientů,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze.

Rozšiřování členské základny sdružení SOLUS bude určitě pokračovat i nadále. Sdružení SOLUS zaznamenává zvyšující se zájem o členství ze strany dalších společností, aktuálně eviduje více než deset dalších žádostí. Přijetí společnosti za člena sdružení SOLUS má však svá pravidla a každý budoucí člen sdružení SOLUS musí být připraven dodržovat také např. Etický kodex sdružení SOLUS.

„Věřím, že v následujících letech by členskou základnu sdružení SOLUS mohly rozšířit nejenom společnosti ze stávajících zapojených sektorů, jako např. Česká spořitelna nebo ČEZ, ale také společnosti z nových sektorů, např. pojišťovny“, zamyslel se nad dalším možným vývojem členské základny sdružení SOLUS Jan Stopka.

SOLUS vytváří dva negativní klientské registry, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého ze členů sdružení SOLUS. Jde o Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby.

Negativní klientské registry SOLUS fungují na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatelných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz